Startsida, Lidingö stad

100 iPad's

Nu har äntligen iPad-vagnarna blivit klara och alla 100 iPad's är ute i verksamheten.

Varje stadie har fått sina iPad-vagnar. Högstadiet har flest "paddor" med 40st i år 7-9.

Direkt när "paddorna" började testas i några få klasser hörde man avund från de andra. Nu har alla klasser tillgång till iPad's genom att lärarna bokar vagnarna. Alla elever kommer att få egna Google-konton som ska användas på skolans iPad's. Dessa konton kan man även använda hemifrån via sin hemmadator, surfplatta eller smartphone för att t.ex. kommunicera med läraren eller skicka in en läxa eller jobba på ett grupparbete med klasskompisar genom att alla skriver på samma dokument samtidigt.

Eleverna kommer spara sina filer i Google-Drive, ha tillgång till lektionerna via Google Classroom och skriva och dela dokument via Google Docs. Allt är sammankopplat och smidigt.

Vi får se vårterminen som en testperiod och se vilka farthinder vi stöter på.

Men det är otroligt spännande och otroligt kul att äntligen vara igång!

Senast ändrad: 2015-03-18

Uppdaterad av:

Mer information

Google Drive - 15Gb utrymme
https://drive.google.comlänk till annan webbplats 

Google Classroom
https://classroom.google.comlänk till annan webbplats

Google mail
https://mail.google.comlänk till annan webbplats

Google Docs
https://docs.google.comlänk till annan webbplats


Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Tel08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: