Behöver barnet ta medicin på fritidshemmet?

Om ditt barn behöver ta medicin när det är på fritidshemmet behöver du som vårdnadshavare lämna in en egenvårdsplan.

En egenvårdsplan ska innehålla de behandlingsuppgifter som förskolan eller skolan behöver. Planen ska skrivas av behandlande läkare och lämnas till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren i sin tur lämnar egenvårdsplanen till ansvarig rektor, mentor, förskolechef eller pedagog.

Behandlande läkares ansvar

Det är alltid den behandlande läkaren som ansvarar för barnets  behandling och som skriver egenvårdsplanen.

Vårdnadshavares ansvar

  • Lämna egenvårdsplan och uppmärkt medicin till förskolan och skolan.
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med medicin på förskolan eller skolan och att bäst före datum inte har passerat.
  • Egenvårdsplanen uppdateras varje år eller så snart något ändras i ordinationen.

Förskolans eller skolans ansvar

  • Åta sig uppdraget.
  • Ta emot egenvårdsplanen från vårdnadshavare.
  • Vid behov kontakta behandlande vårdenhet för mer information eller utbildning.
  • Informera övrig personal om barnets eller elevens egenvårdsplan.
  • Kontrollera att läkemedlet är märkt med barnets eller elevens namn och förvaras där barnet eller eleven är.
  • Kontrollera att en pärm med aktuell egenvårdsplan förvaras åtkomlig för all personal. Om vårdnadshavare medger kan bild på barnet eller eleven bifogas egenvårdsplanen.
  • Informera vårdnadshavaren när barnet eller eleven behövt använda medicin.
Till toppen av sidan