Skriv ut
Dela

Elevinflytande

På särskolan har eleverna inflytande via klass- och elevråd samt matråd.

Klassråd

Hålls en gång i veckan i sin klass. Tillsammans med sin mentor går man igenom veckans planering och händelser.

Elevråd

Elevrådet består av en elev från varje mentorsgrupp. Rådet sammanträder en gång i månaden.

På mötena diskuteras elevfackliga frågor, exempel på detta kan vara:

  • Rastaktiviteter
  • Trygghet och trivsel
  • Elevaktiviteter
  • Vad som är på gång i verksamheten

 Varje klass har en elevrådsrepresentant. När Klasserna har klassråd tar representanten med sig frågor och information från klassen till elevrådet.

Elevrådsrepresentanterna får berätta för sina klasser vad som togs upp och vad som bestämdes på elevrådet.

Trygghetsråd

En personal från varje arbetslag och en till två elevrepresentanter deltar i rådet. Detta innefattar Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan samt Särvux.

Matråd

Matrådet består av två- tre elever från skolan. Rådet hålls tre gånger per termin. På mötena diskuteras maten och matsalsmiljön. Deltagarna i rådet är skolledningen, personal, elev representanter, föräldrar representanter samt representanter från köket.

Matrådet har även möjligheten att under en önskevecka bestämma vilken mat som serveras i skolan.

Kontakt
Till toppen av sidan