Skriv ut
Dela

Vad innebär platsgarantin?

Kommunen ska erbjuda vårdnadshavare en plats i förskola inom fyra månader om:

  •  Vårdnadshavare har ansökt om plats och ansökan är   komplett och godkänd.

  •  Minst ett av alternativen är en förskola och behovsdatum infaller inom fyra månader. Om behovsdatum infaller längre fram i tiden än fyra månader ska plats erbjudas den månad plats behövs.

  •  Barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska plats skyndsamt erbjudas.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av platsgarantin.

Mer om garantiplats i förskola

Till toppen av sidan