Om Vasavägens förskola

Vår strävan är att barnen, i en rolig, trygg och stimulerande miljö, ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barn utvecklas och lär hela tiden, i alla situationer.

Barns inflytande

Pedagogerna ger barnen möjlighet till inflytande genom att vara närvarande och deltagande i leken, lyssna på barnens idéer och vara lyhörda för deras intressen. Barnen delas in i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och lyssna på andra.

Lärande lek

Leken och det lekfulla lärandet prioriteras i verksamheten. I den fria leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, fantasi och förmåga att respektera varandra. Tillsammans med pedagoger och barn utforskar och lär barnen under lekfulla former om kommunikation och språk, matematik, natur med mera.

Uteaktiviteter

Förskolan har en stor kuperad gård som gränsar till skogen. Barn och pedagoger gör ofta utflykter till skogen och lekparker. Barnen får lära sig om naturen, att visa respekt och värna om naturen. Utevistelsen är en viktig del i verksamheten. Avdelningarna tar emot barnen utomhus, vilket skapar en mer sammanhängande tid ute, där leken inte behöver avbrytas för att klä på sig.

En dag varannan vecka har vi speciella Gårdsdagar där barnen erbjuds verksamhet vid olika stationer.

Till toppen av sidan