Om Torsviks förskola

På varje avdelning finns 35 barn mellan ett och sex år. Det betyder att syskon går på samma avdelning, vilket innebär en trygghet för barnen och underlättar för föräldrar.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper som kan vara åldershomogena eller åldersblandade, allt utifrån aktivitet.

Barnen är med och påverkar innehållet i den dagliga verksamheten. Det betyder att många projekt startar utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Eftersom vi ofta arbetar i mindre grupper finns det utrymme och tid för barnen att uttrycka sig och bli hörda.

Våra lokaler

Torsviks förskola öppnade 1972. Den tidigare byggnaden revs 2010 och i januari 2012 slog vi upp portarna till den nya förskolan. Vi hade förmånen att få vara med och utforma lokalerna tillsammans med arkitekten. Det betyder att lokalerna är anpassade efter våra idéer och en modern förskoleverksamhet.

Verksamhetsidé

Vi på Torsviks förskola är med och lägger grunden till det livslånga
lärandet för barnen genom att skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet och miljö, både inom- och utomhus.

Normer och värden

Vi har ett förhållningssätt som bygger på läroplanens värdegrund och som genomsyrar hela dagen. Vi möter alla med öppenhet och respekt.

Barnens utveckling och lärande

Barn är nyfikna och vetgiriga och lär sig hela tiden, i leken, i projektarbeten och vid måltiderna. De prövar och utforskar tillsammans för att förstå den värld de lever i.

Vi uppmuntrar och stimulerar deras lek, då de bland annat tränar
samarbete, sitt språk, utvecklar sin fantasi och bearbetar sina upplevelser.

Barnens språk och kommunikation

Vi samtalar, läser och leker med språket på många olika sätt. De får upptäcka skriftspråket på ett lekfullt sätt, bland annat när vi sätter text till deras bilder

Till toppen av sidan