Om Stockby förskola

Både barn och vuxna som vistas på vår förskola ska mötas med respekt och förståelse. Alla individer har lika värde.

Vi värnar om naturen och miljöns värde genom att arbeta med hållbar utveckling och vi vistas mycket utomhus både på vår gård och i naturen i vår närmiljö.

Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin fantasi och
kreativitet genom lek, rörelse, skapande och en utmanande miljö.

Vi tycker det är viktigt med ett öppet arbetsklimat och lägger därför stor vikt vid mötet mellan människor.

Målet är att skapa en trygg atmosfär där alla trivs, har roligt tillsammans och respekterar varandra.

Till toppen av sidan