Om Sticklinge förskola

Sticklinge förskola byggdes 2016 och har plats för ca 75 barn.

På förskolan arbetar 15 pedagoger, en kock samt en förskolechef. På Sticklinge förskola lagas maten av en kock med minst 30 % ekologiska produkter.

Förskolan består av två baser/avdelningar, Havet och Skogen med åldersblandade barngrupper 1-5 år. På varje bas är barnen är indelade i projektgrupper utifrån ålder och syskon går på samma bas.

Vi arbetar med Grön Flagg som är ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling där vi väljer ett nytt projekt/tema för varje läsår. Läsåret 2017-2018 har vi valt att arbeta med temat Livsstil och hälsa där vi bland annat arbetar med Barnkonventionen och vår värdegrund.

Vi är aktiva, lyhörda och medforskande pedagoger i verksamheten och allas barn är allas ansvar. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att de bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Vi utgår från barnens behov och intressen och det är grunden till utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Så här arbetar vi

Arbetssätt

Förskolans arbetssätt och miljöer är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofilänk till annan webbplats där man vill lyfta fram det kompetenta barnet.

Projektgrupper

Barnen är indelade i sex projektgrupper utifrån ålder, med två eller tre pedagoger per grupp. Grupperna arbetar med sina olika projekt på förmiddagen under tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Pedagogisk planering

Personalen har pedagogisk planering och reflektion på tisdags- och fredagsförmiddagar. Då aktiverar sig vid olika stationer. Teman för stationerna är till exempel: 

  • skapande konstruktion med återvinningsmaterial
  • traditionella grupplekar
  • vattenlek
  • musik.

På eftermiddagen väljer barnen aktiviteter utifrån intresse. Pedagogerna är med och leker, följer upp barnens intressen, utmanar och skapar lärandesituationer.

Till toppen av sidan