Om Stenbitsvägens förskola

Normer och värden i förskolan

Vårt förhållningssätt utgår från läroplanens värdegrund. Vi möter varandra med öppenhet och respekt.

Barnens utveckling och lärande

Vår verksamhet stimulerar och utmnar barnen i sitt lärande och utveckling.

Vi erbjuder barnen en varierande verksamhet med öppen, innehållsrik och stimulerande miljö såväl inne som ute.

Barnen får möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel genom musik, dramalek, rörelse, skapande, språk, matematik och naturkunskap.

Vi arbetar projekintrikat utifrån barnens egna intresse och behov.

Barnens inflytande

Barnens behov och intressen lägger grunden för den dagliga verksamheten och miljön i förskolan. 

Vi har material synligt och lättillgängligt så att barnen kan göra egna val.

Vi arbetar i mindre grupper där det finns utrymme och tid för barnen att uttrycka sig och bli hörda.

Till toppen av sidan