Om Rudboda förskola

Verksamheten på förskolan bygger på värdegrundsorden livsglädje, respekt, trygghet, kunskap och social kompetens. Värdegrundsorden gäller som vi delar med andra förskolor och skolor i näromårdet.

Livsglädje

Det ska vara roligt att gå till förskolan. Varje barn ska välkomnas och få känna sig som en tillgång för sin grupp. Barns positiva handlingar ska uppmärksammas och synliggöras. Att få ge sig hän i leken eller få känna tillfredsställelsen av att ha erövrat nya färdigheter. Det är viktigt!

Respekt

Varje barn ska bemötas respektfullt av både pedagoger och andra barn. Vår strävan är att utveckla barnens förmåga att respektera andra såväl som sig själva. Att kunna ta för sig i livet, känna vad man själv vill, utan att det sker på andras bekostnad. Vi vill att barnen ska kunna säga ja till det som känns rätt och nej till det som inte gör det.

Trygghet

Förskolan ska vara en trygg och förutsägbar miljö. Då krävs goda och tydliga rutiner. Barnen deltar i de vardagliga sysslorna allt efter intresse och förmåga. Barnen ska veta vad som kommer att hända och vad som förväntas av dem. När så är fallet kan man njuta av både upptåg och överraskningar.

Kunskap

På förskolan finns engagerade pedagoger som erbjuder en bred verksamhet där musik, rörelse, gymnastik, drama, skapande, språk, matematik och naturaktiviteter ingår. Vårt mål är trygga och glada barn. Barn som leker och lär för livet!

Social kompetens

Förskolan är en mötesplats för många olika människor, små som stora. I samspel och i samvaro med andra får barnen möjlighet att upptäcka och utveckla nya sidor av sig själva. Där får de testa gränser. I lek, berättelser, musik och skapande utvecklar barnen sin förmåga att känna igen och kunna sätta namn på känslor. När man har tillgång till sina egna känslor blir det lättare att förstå andra, att samsas och att känna empati.

Till toppen av sidan