Inskolning

På Rudboda skola använder vi oss av en aktiv inskolning. Det betyder att du som förälder är delaktig och aktivt introducerar den nya miljön och förskolans rutiner för ditt barn. Vi pedagoger finns hela tiden i närheten.

Inskolningsperioden varierar utifrån varje barns behov i överenskommelse med pedagogerna. Ett vanligt upplägg är att föräldrarna är med under tre heldagar mellan klockan 09.00 och 14.00. 

  • Rutiner i hallen - Välkomna
  • Samling och fruktstund
  • Utelek 
  • Blöjbyten och handtvätt
  • Lunch
  • Vila 
  • Lekmaterial 

Pedagogerna finns hela tiden med vid sidan av, visar och inbjuder. Vi lär känna varandra och kan utbyta information i lugn och ro. Sakta bygger vi pedagoger upp en relation till barnt och ser till att vi har föräldrarnas förtroende.

Efter de tre inskolningsdagarna behöver du som förälder finnas nära tillgänglig under ytterligare en tid. Du kommer tillsammans med pedagerna fram till under hur lång tid du behöver vara tillgänglig och på vilket sätt. 

Vilken tid får mitt barn ha på förskolan?

Till toppen av sidan