Om Käppala förskola

Ur läroplan för förskolan 1998 reviderade 2016

 

Förskolans uppdrag

 "Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet."

Utifrån läroplanen och barnens intresse arbetar vi med olika teman och projekt. Under arbetets gång fångar vi barnens och våra egna frågor och tankar med hjälp av pedagogisk dokumentation som vi lägger på Vklass respektive sätter upp så barnen ges möjlighet att reflektera över det vi gjort.

Till toppen av sidan