Inskolning

Inskolningen i förskolan är viktig för att barnet ska uppleva miljön som trygg, rolig och lärorik.

Vi använder oss av så kallad föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn under några dagar.

I samråd med dig bestämmer pedagogen hur den fortsatta inskolningen ska gå till. Under den närmsta tiden tillbringar ditt barn kortare dagar på förskolan, för att sedan successivt utöka tiden till ordinarie tider. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan.


Vilken tid får mitt barn ha på förskolan?

Till toppen av sidan