Om Källängens förskola

Verksamheten på Källängens förskola bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö-98/10), lekens betydelse och på våra fem värdegrundsord, trygghet, respekt, kunskap, social kompetens och livsglädje. Värdegrunden delar vi med alla skolor och förskolor i närområdet.

Livsglädje

Det ska kännas roligt att komma till Källängens förskola. Här är alla barn välkomna och här får man leka och lära sig nya saker. Barnen ska känna trygghet i att det finns pedagoger runtomkring som uppmuntrar deras positiva utveckling. 

Respekt

På Källängens förskola möter vi varandra med respekt, barn och vuxna. Som pedagoger är vi förebilder och vi har som mål att våra barn ska känna sig trygga att veta vad de vill och inte vill och kunna säga detta till oss pedagoger. 

Kunskap

Vi strävar efter att skapa en utmanande miljö som inbjuder till ny kunskap och mycket lek. Hos oss arbetar pedagogerna bland annat med, drama, rytmik, skapande och språkutveckling. Vi är ute mycket, dels på våra fyra gårdar eller på promenad i vårt fantastiska närområde. Alla barn har rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna behov.

Trygghet

Förskolan ska vara en trygg och förutsägbar miljö. Då krävs goda och tydliga rutiner. Barnen deltar i de vardagliga sysslorna allt efter intresse och förmåga. Barnen ska veta vad som kommer att hända och vad som förväntas av dem. När så är fallet kan man njuta av både upptåg och överraskningar.

Socialkompetens och Empati

Vi arbetar aktivt med att stärka alla barn i sin egen utveckling som människa. Att vara en bra kamrat kräver träning, det är inte något man bara är. Alla barn har rätt att utvecklas i sin egen takt och efter sin egen nivå. Detta sker i leken men även vid skapande, rörelse, musik och under samlingen. Vi som pedagoger finns med vid sidan om och guidar barnet rätt i utvecklingen.

Leken

Vi leker mycket, och vi är stolta över att vi i många år har sagt att hos oss är "leken i centrum". Det är i leken som barnen finslipar sina förmågor och nya kunskaper. Det är i leken som de prövar på nya saker. Vi vet och ser att leken är ett verktyg som gör att barnen lär sig de sociala koderna på ett naturligt sätt, att vänta på sin tur, att lyssna till instruktioner och kamraterna, att följa efter och att våga visa vad man själv vill. Det är i lekens vilda fantasi som livsglädjen lyser igenom. 

Till toppen av sidan