Om Islinge förskola

Vi hittar olika former att kommunicera med varandra genom lugn, lust och glädje.

Islinge förskola är planerad att det finns dörrar mellan avdelningarna vilket möjliggör att förskolan kan öppna upp i hela huset, från de allra yngsta till de äldsta barnen. Här kan kompisar träffas och ta del av de olika avdelningarns pedagogiska miljöer.

Totalt går cirka 70 barn på förskolan och antalet barn på avdelningarna ser olika ut beroende på lokalernas utformning.

Hur jobbar förskolan med:

Digitala läromedel

Islinge förskola är en IT inspirerad förskola. Varje avdelning har en varsin projektor och en iPad. På storbarns avdelningen Älgen finns även en smartboard som alla har tillgång till. Att inspireras av IT innebär att:

  • Vi använder IT som ett komplement till allt material och utrustning vi har på förskolan
  • Vi tar med oss iPad till skogen för att möjliggöra för forskning och ta till vara på barns nyfikenhet
  • Pedagogerna är alltid närvarande i arbetet med IKT (Information, Kommunikation, Teknik)

Matematik

På Islinge förskola är målet att barnen på ett inspirerande sätt ska möta olika metoder och aktiviteter för att höja glädjen i det matematiska tänket. Exempelsvis genom bygg och konstruktion, klockan och programmering.

Matematik sker även under samlingar där vi med innehåll som antal, mönster, sortering, turtagning och gemometri.

Vklass

Lidings stads förskolor använder en digital lärplattform som kallas Vklass, vilket är samma verktyg som grundskolan redan använder. I Vklass kan du registrera frånvaro och ta del av den dokumentation som gäller ditt barn och från respektive avdelning. Du kan också se din förskolas kalender och nyheter.

Till toppen av sidan