Om Hersby förskola

 Vi på Hersby förskola stimulerar barns utveckling och lärande genom lek samt erbjuder trygg omsorg. Förskolans ledord är rolig, trygg och lärorik.

Vi har ett förhållningssätt som bygger på läroplanens värdegrund och som genomsyrar hela dagen. Vi möter alla med öppenhet och respekt.

Barn är nyfikna och vetgiriga och lär hela tiden: till exempel i leken, i projektarbeten och vid måltiderna. Lärandet sker i samspel med andra. Barn prövar och utforskar tillsammans för att förstå den värld de lever i.

Vi arbetar tillsammans med barnen i projekt där vi utforskar och söker kunskap. Verktyg för att nå kunskap är hela tiden tillgängliga för barnen, till exempel datorer, böcker och USB-mikroskop.

Miljön den tredje pedagogen

Våra pedagogiska miljöer förmedlar till barnen vad man kan göra i de olika rummen, såsom byggrum, skaparrum, ljusbord och experimenthörna.

Ateljé

Mitt i huset har vi en ateljé där det finns möjlighet och utrymme att fördjupa sig och arbeta med annat spännande material än det som finns på avdelningen.

Uterummet

Vår gård inspirerar barnen till att alla typer av lek och aktivitet. Förutom färdigt lekmaterial som gungor, sandlådor och rutschkanor har vi stationer där vi utmanar barnen till forskande lek. Här introducerar vi till exempel barn till matematik och naturventenskap.

Barnens inflytande

Barnen är med och påverkar innehållet i den dagliga verksamheten och barnens intressen ligger till grund för våra projekt.

Vi arbetar mycket i mindre grupper och där finns utrymme och tid för barnen att uttrycka sig och bli hörda.

 

Till toppen av sidan