Om Farkostvägens förskola

Vi som arbetar på Farkostvägens förskola vill att barnen ska tycka det är roligt att komma till oss. Vår miljö, ute och inne ska vara inspirerande samt väcka lust till utforskande, lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat tillsammans med barnen.

Dokumentation och reflektion

Vi pedagoger observerar och dokumenterar vad barnet/barnen tycker är intressant och spännande att utforska och leka med. Genom dokumentationen får vi pedagoger reda på vad barnet har för behov och intressen. Pedagogerna i arbetslaget reflekterar sedan över dokumentationen för att utveckla barnets/barnens intresse och ge dem nya utmaningar och för att stärka dem.

Vi pedagoger sätter upp dokumentation på väggen som synliggör barnens vardag och de får möjlighet att se sig själva och sina kompisars utforskande, lek och lärande. De kan själva och tillsammans i grupp reflektera över vad de gjort och där nya idéer och frågeställningar kan väckas.

Vi pedagoger är medforskare och lyfter fram barnens idéer och stöttar dem så att nya kunskaper och erfarenheter skapas.

Demokrati och delaktighet

Vi försöker skapa en miljö som är tillgänglig och inspirerande så att barnen själva får välja vad de vill utforska och leka med. Detta gör att barnen är delaktiga att få ta egna beslut vad de vill göra på förskolan. Genom dokumentation blir pedagogerna uppmärksamma på vad barnen har för frågeställningar, utifrån detta får barnen genomföra sina idéer i olika sammanhang och som kan leda till projektarbete. Vi pedagoger vill skapa en meningsfull och lärande verksamhet där barnen blir hörda och sedda och där barnens intressen och behov sätts i fokus. 

Till toppen av sidan