Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Föräldrasamverkan, Bodals förskola

Via olika forum samverkar vi med dig som vårdnadshavare. På så sätt får du tillgång till information och möjlighet till delaktighet och inflytande.

Föräldrasamtal

En gång per termin bjuder vi in till samtal där vi pratar om ditt barns utveckling och dina tankar om vår verksamhet.

Föräldramöten

På föräldramötet får du möjlighet till insyn och delaktighet i förskolans arbete. Du får också information om våra pedagogiska mål och lärandeprocesser. Vi samtalar tillsammans om aktuella frågor som rör barngruppen.

Föräldraråd

På föräldrådet diskuterar vi olika frågor som rör förskolans utveckling, det kan handla om organisation, grupper eller verksamhet. Rådet träffas regelbundet och består av 
föräldrarepresentanter, pedagoger och förskolechef.Dessa möten är övergripande och vi diskuterar inte enskilda ärenden. Rådet är inte heller en beslutande instans utan fungerar som diskussionsforum för att lyfta frågor som ska utveckla verksamheten.

Schoolsoft

Schoolsoft är en lärplattform som används av förskolan. Du som förälder kan, via en app eller dator:

  • följa barnens och pedagogernas arbete
  • ta del av dokumentation och pedagogisk planering
  • anmäla frånvaro och hantera ditt barns schema
  • boka föräldrasamtal
  • Se förskolans kalendarium.
Till toppen av sidan