Om Baggebygårds förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med er föräldrar ska barnen få möjlighet att utvecklas till ansvarskännande människor.

Gården är det gemensamma uterummet

Vår gård är en mötesplats som inbjuder till lek och lärande. Den är utmanande och väcker nyfikenhet men är samtidigt en trygg plats för möten mellan avdelningarna. Gården förändras efter barnens behov och intressen. Pedagoger och barn, ibland också föräldrar, hjälps åt att bygga och konstruera mötesplatser som till exempel teaterscen, rymdfarkost och sommarstuga.

Skogen som inspiration

Indelade i mindre grupper går barn och pedagoger ut i naturen. Där får barnen möjlighet att bygga kojor, springa, hoppa och klättra. Vi kan följa årstidernas växlingar och återkommer ofta till samma plats i skogen så även de yngre barnen kan uppleva skogens förändringar.

Bygg och konstruktion

Bygga är ett sätt att uttrycka sig. När barnen bygger och konstruerar möter de:

 • olika tekniker
 • geometri
 • matematik
 • fysik
 • olika begrepp

Bygghörnan är en mötesplats för alla barn oavsett ålder och kön. I bygghörnan vill vi erbjuda olika sorters material som på ett roligt sätt inspirerar till att konstruera. Vi ser hur barnen samspelar/ lär av varandra när de bygger och konstruerar. Fantasin flödar och material som DVD-fodral och tygbitar får en helt annan dimension.

Verkstaden

Vår Verkstad är en mötesplats där barnen kan skapa i olika material. Ofta är det material som annars skulle ha kastats men som här väcker fantasin och kreativiteten. Barnen får ett återvinnings tänk och tar med "skräp" hemifrån till verkstaden som de sedan kan skapa med på olika sätt.

 • kartonger
 • toarullar
 • kapsyler
 • burkar
 • mjölkkartonger
 • glittriga karamellpapper

Här finns även papper i olika färger, tejp, saxar och lim av olika slag. I Verkstaden kan barnen också prova på att såga, skruva och spika.

Ateljén

Ateljen är en plats där barnen kan mötas och arbeta tillsammans eller självständigt. Här kan de skapa med olika material som:

 • Färger av olika slag.
 • Papper, pennor och saxar.
 • Tyg och garner.
 • Lera.

En dator finns för de äldre barnen där de kan söka information eller bilder som inspiration till sitt arbete. De kan prova på och utforska hur man skapar och målar med datorns hjälp eller upptäcka alla bokstäver på tangentbordet.

Sång, rörelse och drama

Sång, musik och rörelse är återkommande i vår verksamhet. Med enkel rekvisita dramatiserar barnen sånger och sagor för varandra. Att bli sedd och bekräftad stärker självkänslan hos de enskilda barnet.

Till toppen av sidan