Om Abborrvägens förskola

Vi inspireras av Reggio Emiliapedagogik och arbetar projektinriktad på alla avdelningar. Utifrån barnens intressen och åldrar formas projekt som vi arbetar med under längre perioder.

Barnen arbetar tillsammans på de olika avdelningar men det finns också tillfällen då vi arbetar i tvärgrupper. Mitt i vår fantastiska förskola ligger den stora ateljén. Här skapar barnen med många olika material och tekniker och här bedrivs ofta våra projektarbeten.

Informations och kommunikationsteknik (IKT) är ett av våra utvecklingsområden i år. Barnen får ta del av, lära om och skapa med olika appar filminspelningar, musikskapande, programmering med mera.

Till toppen av sidan