Skriv ut
Dela

Hälsobesök

I förskoleklass, årskurs 2, 4, 6, 8 och gymnasiet erbjuds eleven ett hälsobesök hos skolsköterskan. I övriga årskurser får eleverna en hälsoundersökning vid behov.

Förskoleklass

Inför hälsobesöket ska eleven fylla i uppgifter om sin hälsa på blankett "Hälsouppgift skolstart". Under besöket samtalar skolsköterskan med elev och vårdnadshavare om inlärning, trivsel, relationer med kamrater, hälsa och kost och fysik aktivitet. Skolsköterskan undersöker elevens längd, vikt, syn, hörsel och motorik.

Årskurs 1

Eleven får en hälsoundersökning vid behov. Eleven erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 2

Skolsköterskan har ett samtal med eleven om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Skolsköterskan undersöker elevens längd och  vikt.

Årskurs 3

Eleven får en hälsoundersökning vid behov.

Årskurs 4

Fyll i blankett "Hälsouppgift årskurs 4" inför hälsobesöket. Under besöket gör skolsköterskan en uppföljning av tidigare besök och undersöker elevens längd, vikt, syn och rygg. Eleven får även fylla i en webbaserad enkät.

Årskurs 5

Eleven får en hälsoundersökning vid behov. Flickor erbjuds vaccination mot HPV.

Årskurs 6

Skolsköterskan har ett samtal med eleven om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Skolsköterskan undersöker elevens längd och  vikt.

Årskurs 7

Eleven får en hälsoundersökning vid behov.

Årskurs 8

Fyll i blankett "Hälsouppgift årskurs 8" inför hälsobesöket. Under besöket samtalar skolsköterskan med eleven om situationen i skolan, inlärning, hälsoproblem, kamratrelationer, pubertet, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika och sexualitet. Skolsköterskan undersöker elevens längd, vikt, syn och rygg. Eleven får även fylla i en webbaserad enkät.

Elever födda 2002 eller senare erbjuds vaccination mot difteri/stelkramp pertussis.

Årskurs 9

Eleven får en hälsoundersökning vid behov.

Gymnasiet årskurs 1

Fyll i blankett "Hälsouppgift gymnasiet" inför hälsobesöket. Under besöket samtalar skolsköterskan och eleven om situationen i skolan, kamratrelationer, hälsoproblem, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sexualitet. Skolsköterskan undersöker elevens längd, vikt och syn. Eleven får även fylla i en webbaserad enkät.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan