Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Trygg skola i coronatider

Den 20 augusti startar läsåret i Lidingös skolor. I grundskolan kommer undervisningen att ske på plats som vanligt. Till hösten öppnar även Hersby gymnasium upp för undervisning på plats i kombination med distansundervisning.

Skadat hjärta. Våld är aldrig OK.

Varmt välkomna till ett nytt läsår i Lidingö stads skolor där vi är rädda om varandra och tillsammans arbetar för att skapa en trygg och säker skolmiljö.

För att både elever, vårdnadshavare, lärare och annan personal ska känna sig trygga i skolan har Lidingö stads skolor vidtagit en rad åtgärder. Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd och rekommendationer.

Upprop

Uppropen sker på olika tider för olika årskurser. Varje skola informerar direkt till elever och vårdnadshavare via V-klass om vilka tider som gäller för just den skolan. Flera skolor har också information om upprop på respektive skolas sida på stadens webbplats lidingo.se.

Ta sig till och från skolan

Vi uppmanar både elever och personal att så långt det är möjligt gå, cykla, samåka eller på annat sätt ta sig till skolan och undvika att åka kollektivt i möjligaste mån. Skolorna kommer också att undvika undervisningsmoment som innebär att undervisningsgrupper måste åka kollektivt.

Praktiska åtgärder

För att minska risken för smittspridning har skolorna bland annat gjort följande:

 • Markerat på golv med håll-avstånd-dekaler
 • Städningen är förstärkt och ytor desinficeras regelbundet.
 • Elever uppmanas tvätta händerna.
 • I gymnasieskolan finns det tillgång till munskydd och visir för de elever och personal som önskar

Ändrat schema och undervisning

För att minska antal elever i gemensamma utrymmen och minska trängsel görs följande:

 • I möjligste mån justeras schemat så att eleverna kommer till matsalen på lunchrasten under olika intervaller på utsatta tider.
 • Schemamässigt samlat mycket av undervisningen i samma sal för att minska antal förflyttningar
 • Undvika undervisningsmoment med närkontakt

I klassrummen, i lokaler och på raster

I möjligaste mån kommer man att vidta åtgärder för att underlätta för eleverna att hålla avstånd både i klassrummen och på rasterna:

 • Klassrum med enskilda bänkar ska alltid vara möblerade så att bänkarna inte sätts ihop
 • Eleverna kommer att spridas ut i klassrummen så långt det är möjligt
 • Vid längre raster uppmanas eleverna att vara utomhus. Vid kortare raster bör eleverna vara i närheten av klassrummen.
 • Ändrad möblering i elevkafeteriaoch bibliotek
 • Blockerade platser i aula eller andra större salar

Delvis distansundervisning i Hersby

Till hösten öppnar även Hersby gymnasium upp för undervisning på plats i kombination med distansundervisning. Från och med vecka 36 och fram till höstlovet kommer årskurs 1 att undervisas på plats, medan årskurs 2 och 3 undervisas varannan vecka på plats och varannan vecka på distans. Efter höstlovet kommer rektorn för Herby gymnasium att ta ny ställning till vad som gäller för resten av höstterminen.

Till toppen av sidan