Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Resultatet av brukarundersökningen för skola och förskola är här

Nu är resultatet från årets brukarundersökning i grundskola, förskola, pedagogisk omsorg och grundsärskola publicerad. Undersökningen genomförs årligen och innebär att elever och vårdnadshavare får tycka till om sin verksamhet. Den är ett viktigt underlag för att utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna på Lidingö.

I februari genomförde Lidingö stad en brukarundersökning där vårdnadshavare till barn i förskola, pedagogisk omsorg och grundsärskola och elever i årskurs 3, 6 och 8 fick svara på frågor om vad de tycker om sin verksamhet. Syftet med undersökningen är att få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Enkätresultaten används för att följa upp läroplanens mål och för att täcka upp för sådant som inte går att fånga upp genom annan statistik.

Resultatet av undersökningen finns publicerat på stadens webbplats och där kan du läsa om just din skola, förskola eller pedagogisk omsorg.

Till toppen av sidan