Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lässcreeningar ger resultat

Förra våren infördes ett nytt verktyg för att mäta elevernas läsförmåga i den kommunala grundskolan. Resultaten visar nu att satsningen förbättrat läsförmågan hos eleverna.

Pojke som läser i en soffa.

Våren 2019 blev det klart att Lidingö som första kommun i Sverige skulle använda verktyget Lexplore på 2 000 elever i årskurs 1–4 i stadens elva kommunala grundskolor. Syftet var att grundskolan skulle få ett systematiskt och objektivt verktyg som mäter och följer upp elevernas läsutveckling. Den nya metoden har gjort det möjligt att snabbt, enkelt och objektivt mäta en elevs, klass eller skolas läsförmåga och läsutveckling över tid.

Eleverna kan följa sin utveckling

Elevernas resultat visar nu att satsningen på lässcreeningar av alla elever har gynnat både de elever som behöver träna mer på grundläggande lästräning, men också att de som redan var goda läsare har gått framåt. Genom att aktivt arbeta med läsinlärning och sprida goda undervisningsexempel mellan kollegorna har skolorna lyft elevernas resultat. Den snabba återkopplingen från verktyget har även gjort att eleverna själva enkelt kunnat se att deras läsutveckling gått framåt.

— Läsning är inte bara roligt utan också nyckeln till kunskap och höga betyg eftersom läsning behövs inom de flesta ämnen. De kommunala lågstadieskolorna har fokuserat extra mycket på läsutveckling och jag är väldigt glad över att det gedigna arbete som gjorts gett så goda resultat. Bra jobbat alla elever och lärare! säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Flera lånar böcker i skolbiblioteket

På Ljungbackens skola har arbetet med screeningar pågått sedan våren 2019. Lärarna har regelbundet använt verktyget och genomfört uppgifter utifrån elevernas olika läsnivåer, ett arbete som har gett tydliga resultat. På skolan har eleverna tränat enskilt, men också ofta i grupp med klasskamrater på samma nivå. Screeningresultaten har även underlättat för skolans bibliotekarie att rekommendera böcker som passar den enskilde eleven. Det har lett till att flera elever, som tidigare inte alltid självmant lånat böcker, börjat göra det och inte bara för att det varit en del av svenskundervisningen.

— Eleverna har lärt av och sporrat varandra att bli bättre läsare. Det är otroligt roligt att se hur långt de kan utvecklas när de själva ser att de kan påverka sin egen utveckling. Jag är väldigt stolt över alla våra elever, pedagoger och vårdnadshavare som gjort allt för att höja läsförståelsen, säger Sigrid Sturegård, rektor på Ljungbackens skola.

Om Lexplore

Lexplores metod för mätning av läsförmågan är baserad på många års forskning. Själva screeningen tar cirka fem minuter per elev och bygger på att följa ögonrörelserna som i sin tur speglar de underliggande processer som sker i hjärnan när vi läser. Resultaten analyseras sedan med hjälp av artificiell intelligens.

Resultaten från screeningarna ger en bild av elevernas läsförmåga så att man därefter ska kunna ge rätt stimulans och stöd och främja läsning och läsutveckling hos alla elever.

Metoden innebär att alla elever på ett enklare och snabbare sätt kan screenas jämfört med de metoder som använts tidigare för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Lärarresurser kan frigöras från individuella och tidskrävande screeningar på utvalda elever, till att snabbt genomföra screening av hela klasser eller årskurser.

Till toppen av sidan