Skriv ut
Dela

Innovationsvecka för en miljösmart framtid

I slutet av oktober kommer Lidingös barn och ungdomar att förvandlas till uppfinnare. Då genomförs, för andra året i rad, Innovationsveckan.

Tanken med Innovationsveckan är att inspirera unga att med hjälp av digital teknik skapa och förändra sin omgivning med en hållbar och miljösmart framtid i fokus. Under hela vecka 43 får barn, elever och pedagoger möjligheten att skapa och vara kreativa för att hitta nya lösningar för framtiden.

Tema hållbar stadsutveckling

Årets tema är hållbar stadsutveckling med inriktning på mötesplatser. Vad är en bra mötesplats och hur skapar man en plats där personer i olika åldrar, med olika intressen och förutsättningar kan och vill mötas?

- Att samlas kring ett tema skapar en större samhörighet bland verksamheterna. Årets tema är aktuellt och arbetena som barn och elever gör kan inspirera politiker och tjänstemän på riktigt, säger Stina Jaensson, miljösamordnare och projektledare Innovationsveckan.

Lösningarna som barnen och eleverna kommer fram till ska vara hållbara och innovativa. Digitala verktyg ska användas antingen i den mötesplats som skapas av deltagarna eller i deras presentationer.

- Idag ställs det nya krav för att leva i ett digitalt samhälle, men det ger oss också stora möjligheter. Vi hoppas att Innovationsveckan ska bli en arena där Lidingös barn och elever upptäcker fler möjligheter och får utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet, säger Sara Penje, utvecklingschef lärande- och kulturförvaltningen i Lidingö stad.

Innovationsmässan avrundar veckan

Den 25 oktober avslutas veckan med Innovationsmässan i Hersby gymnasiums idrottshall då utställarna får presentera sina innovationer för barn, elever och pedagoger inom de kommunala verksamheterna . Alla som deltar i mässan tävlar om Lidingö stads pris för miljösmarta innovationer.

Hösten 2017 anordnades Innovationsveckan för första gången på Lidingö och blev en mycket uppskattad tillställning.

Till toppen av sidan