Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Distansundervisning för vissa årskurser i Högsätra skola

Efter kontakt med Smittskydd Stockholm har utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre den 8 december beslutat att införa distansundervisning för årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 i Högsätra skola från och med 9 december till och med höstterminens sista dag den 18 december.

Högsätra skola

Vårterminen startar igen måndag 11 januari 2021. För årskurs 3 är fritidshemmet åter öppet från och med måndag 21 december, om inget annat meddelas.

Bakgrund till beslutet

Tillsammans med rektor Mattias Ringqvist har smittskyddsläkare analyserat skolans situation och kommit fram till att det i dessa årskurser finns anledning att bryta den smittspridning som vi kunnat konstatera i berörda årskurser och bland personalen som är knutna till just dessa årskurser på Högsätra skola. Allt för att minska smittspridningen.

Berörda årskurser

Beslutet berör alla elever i årskurser 3, 6, 7, 8 och 9.

För att stoppa smittspridningen rekommenderar vi att berörda elever i årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 under perioden som skolan övergår till distansundervisning även avstår från fritidsaktiviteter och att träffa kompisar i hemmen.

Övriga årskurser

I övriga årskurser på skolan finns inte samma tydliga mönster och därför kan de fortsätta sin verksamhet som vanligt.

Minska smittspridningen

Vi vidtar i övrigt de åtgärder som är möjliga, utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för vår personal och våra elever. Vi tackar vårdnadshavare för förståelse.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information vad som gäller för de som varit i kontakt med någon som har covid-19.

Information till dig som varit i kontakt med någon som har covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

För att stoppa smittspridningen behöver vi hjälpas åt och vi ber er därför följa dessa riktlinjer.

Mer detaljerad information skickas till elever och vårdnadshavare via V-klass.

Lidingö stad, tisdag 8 december 2020

Skolchef Stefan Anderman, rektor Mattias Ringqvist, biträdande rektor Matts Jonsson

Frågor och svar kring covid-19 smitta

Rutiner kring återgång till skola efter sjukdom

Lidingö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och säker förskolemiljö och skolmiljö.

För att både barn, elever, vårdnadshavare, pedagoger, lärare och annan personal ska känna sig trygga i förskolan och skolan vill vi därför påminna er om vilka rutiner som gäller för återgång efter sjukdom.

Vid en konstaterad covid-19-infektion stannar man hemma i minst sju dagar efter man har insjuknat. Man ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre. Torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne kan fortsatt förekomma, men om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan insjuknandet, går det bra att gå tillbaka till förskolan och skolan.

Om man som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar, stannar man hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle symtom utvecklas efter provtagningen, så räknar man från dagen då man insjuknar och följer rekommendationerna ovan.

Ska familjemedlemmar stanna hemma om någon i familjen är sjuk?

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. De som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar.

Ska barn och elever stanna hemma från förskola, skola och fritidsaktiviteter?

Alla barn och elever som har symtom ska stanna hemma. Vid en konstaterad covid-19-infektion stannar man hemma i minst sju dagar efter man har insjuknat. Man ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna sig bättre.

Symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. De som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar.

Information kring vad som gäller vid covid-19, 1177.se Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan