Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tillståndsguide för företagare

Ska du starta ett företag eller vill du veta vilka regler som gäller för dig som företagare? Här har vi samlat information om tillstånd som gäller olika näringsverksamheter och aktiviteter.

Syftet med guiden är att underlätta för dig som företagare. Vi vill gärna ha input så att vi verkligen når vårt syfte. Mejla oss dina synpunkter på naringsliv@lidingo.se.


Använda offentlig plats

Du behöver tillstånd för att använda en offentlig plats, dvs en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande som allmänheten använder. Det är polisen som utfärdar tillstånd, efter remiss till staden. Ta gärna kontakt med oss innan du söker tillstånd hos polisen så kan vi diskutera bästa platsen för din aktivitet. Kontakt: 08-731 30 00, knappval 4 .

Det finns tre olika tillstånd:

 1. Tillstånd för användning av offentlig plats
  Tex; byggen, handel, skyltar, filminspelning, insamling eller uteservering.
 2. Tillstånd för offentlig tillställning
  Tex; idrottsarrangemang, valborgsmässofirande, festival, mässa och marknad
 3. Tillstånd för allmän sammankomst
  Tex demonstrationer, konsert eller teater

Ansökan, polisens webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

Polisens ansökningsavgift är 870 kr för använding av offentlig plats och tillställning och 320 kr att ansöka om tillstånd för allmän sammankomst. Först efter att de fått in betalning handlägger de ansökan, så glöm inte att betala.

Utöver polisens ansökningsavgift tillkommer det en hyra för att använda stadens mark. Hyran beror på aktivitet och yta. I nedan länk hittar du aktuella avgifter.

Lidingö stads taxor för hyra av offentlig plats

Skolklasser, barn och ungdomsföreningar

För enklare försäljning typ bröd, bullar mindre loppmarknad krävs inget polistillstånd i Lidingö centrum. Däremot krävs ett avgiftsfritt tillstånd från Lidingö stad. Kontakta stadens kundcenter på 08-731 30 00, knappval 4.

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar igång ett byggprojekt.

Bygglov

Djurhållning

Flera ryttare på hästar i en hästhall

Om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur, till exempel zoo-butik, hunddagis, ridskola behövs tillstånd. Det är länsstyrelsen som sköter både tillstånd och tillsynsfrågor. Handläggningen av ansökan och en kontroll av verksamheten är kostnadsfri.

Anmälan om tillstånd, Länstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
Tel: 010-223 10 00

Evenemang

Utomhusbio, åskådare som tittar på en film.

Vi välkomnar evenemang på Lidingö. Oftast krävs tillstånd från polisen och markupplåtelse från markägaren. Du kan också behöva tillstånd för mat, dryck och scenbygge. Sök tillstånd i god tid. Det kan ta flera månader att få alla tillstånd.

Vill du hjälp att planera ditt evenemang och få svar på vilka tillstånd som gäller för just ditt evenemang så har Verksamt.se tagit fram en bra checklista.

Checklista för evenemang på verksamt.selänk till annan webbplats

Ansökningar som kan vara aktuella

Tänk på det här

 • Du ska anordna evenemanget så att det är säkert.
 • Närboende ska informeras i god tid om evenemanget och skötas så att omkringboende inte störs mer än nödvändigt.
 • Ljudnivån från musik och högtalaranläggningar får inte överskrida 100 dBA ekvivalent nivå och 115 dBA maximalnivå med hänsyn till risken för hörselskador. Barn under 13 år får inte utsättas för ljudnivåer över 97 dBA ekvivalent nivå och 110 dBA maxnivå.
 • Tillräckligt antal toaletter ska finnas i anslutning till evenemanget.

Kontakt: 08-731 30 00, knappval 5 , miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du många olika ansvarsområden som kräver regelbunden tillsyn. Det gäller oavsett om du är privat fasighetsägare eller företrädare för en bostadsrättsförening.

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken och förordningen om egenkontroll förebygga att risk för olägenhet på människors hälsa uppstår. Egenkontroll innebär att du fortlöpande planerar och kontrollerar din verksamhet för att förebygga problem.

Mer information för dig som är fastighetsägare

Uppställning av container

Den som beställer en container är ansvarig att söka tillstånd för markupplåtelse hos polisen. Utöver polisens ansökningsavgift på 870 kr tillkommer det en hyra för att använda stadens mark. Första veckan är avgiftfri därefter kostar det 118 kr/dygn.

Tillståndsansökan för markupplåtelse, polisens webbplatslänk till annan webbplats

Food truck

Mobil street food ger ett spännande och varierat matutbud för boende och besökare. Här finns information som hjälper dig att komma igång.

När du ska sälja mat från en foodtruck behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedels­verksamhet. Det gör du till den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Livsmedelammälan (försäljning av mat),E-tjänst Lidingö stads webbplats länk till annan webbplats

För att enkelt få reda på vad som just vilka mer tillstånd som gäller för just ditt koncept så har verksamt.se tagit fram en bra checklista.

Checklista för foodtruck på verksamt.selänk till annan webbplats

Hygienisk verksamhet

Verksamheter med behandlingar som kan innebära en smittorisk är anmälningspliktiga. Syftet med anmälan är att avgöra om en lämplig lokal valts samt att säkerställa att kraven ur hälsoskyddssynpunkt uppfyllts.

Tänk på att om flera verksamhetsutövare delar lokal ska alla göra en varsin anmälan även om det är samma typ av verksamhet.

Hygienlokaler (fotvård, akupunktur, tatuering, piecering)

Solarium

Bassängbad

Livsmedelsverksamhet

Buffé med tre skålar mat


Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först anmäla detta till Lidingö stad.

Starta livsmedelsverksamhet

 

Miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Miljöfarlig verksamhet

Receptfria läkemedel

Om du säljer receptfria läkemedel ska du anmäla försäljningen till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

E-tjänst för anmälan, Läkemedelverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift för varje försäljningsställe. Avgiften är 1600 kronor per kalenderår och faktureras vid anmälan.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) kontrollerar att de som driver en verksamhet efterlever lagstiftningen. Eventuella brister rapporteras till Läkemedelsverket. Avgift för en kontroll är 3125 kr/år, men 2500 kr om verksamheten även säljer folköl eller tobak.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00
Webbplats: lakemedelsverket.selänk till annan webbplats

Serveringstillstånd samt anmälan folköl

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska sälja och servera starköl, vin och sprit. Även om du bara säljer folköl ska du anmäla försäljningen. Det är Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) som sköter dessa frågor för Lidingö stad.

Tillståndsenheten
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i Täby
Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

E-tjänster för serveringstillstånd, SRMH webbplatslänk till annan webbplats

Södra Rosladens miljö- och hälsoskyddskontor, webbplatslänk till annan webbplats

Riktlinjer för serveringstillstånd

 • Sökande får inte vara yngre än 20 år.
 • Lagad mat ska serveras.
 • Serveringstider inomhus kl 11. 00-01.00, om närboende inte störs 03.00.
 • Serveringstider utomhus kl 11.00-22.00, om närboende inte störs 00.00.
 • Remiss kommer att skickas till citypolisen för prövning.

Undantag

Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden, se socialtjänstlagen.
Avgifter i ansökningsärende

Stadigvarande tillstånd

Kostnad

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap, inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte

13 000:-

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment

2 000:-

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta.

5 000:-

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta

5 000:-

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent.

10 000:-


Tillfälliga tillstånd

Kostnad

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan gällande serveringstillstånd.

6 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med gällande serveringstillstånd.

3 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.

1 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment.

1 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid inom normaltiden klockan 11.00-01.00.

2 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden.

4 000:-

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta.

2 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta.

2 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.

2 000:-


Tillsynsavgifter

Fast del

Kostnad

Serveringsställe med stadigvarande tillstånde för servering av alkohol till allmänheten.

3 000:-

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap

2 000:-


Tillägg till fast del baserat på serveringstid

Kostnad

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till och med klockan 22.00.

0:-

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol efter 22.00.

2 000:-


Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd

Kostnad

Krav på vakter i gällande tillstånd

4 000:-

Skyltar

Det krävs oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligen ändra skyltar. Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande vars syfte är att förmedla reklam eller information.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för skyltar och bygglovlänk till annan webbplats

Om skylten ska uppföras på kommunal mark krävs ett godkännande av Lidingö stad, en så kallad markupplåtelse, utöver själva bygglovet. Ansökan görs via polisen som i sin tur skickar ärendet till staden på remiss.

Ansökan om markupplåtelse, polisens webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

Utöver polisens ansökningsavgift på 870 kr tar staden ut en avgift för att använda marken.

Lidingö stads taxor för hyra av offentlig platslänk till annan webbplats

Starta skola eller förskola

Den som vill driva och få rätt till bidrag för att driva skola, förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska göra en skriftlig ansökan. När en komplett ansökan har kommit till lärande- och kulturförvaltningen är handläggningstiden cirka fyra månader.

Starta och driva verksamhet inom barn och utbildning

Om lokalen som du planerar att bedriva verksamheten i tidigare inte har inrymt en pedagogisk verksamhet behöver du ansöka om bygglov.

När du har en lokal, gör du en anmälan om ny förskola till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Detta för att vi ska kunna granska om exempelvis lokalerna, inredningen och ventilationen är lämpliga i enlighet med kraven i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation.

Ansöka om bygglov, E-tjänstlänk till annan webbplats

Om du ska servera mat behöver du anmäla det till staden. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.

Anmäla livsmedelsanläggning, E-tjänstlänk till annan webbplats

Tobak och e-cigaretter

Om du säljer tobaksvaror och/eller e-cigaretter behöver du anmäla försäljningen. Det är Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SMRH) som sköter dessa frågor för Lidingö stad.

Anmälingsblankdett, SMRH:s wepplatslänk till annan webbplats

Tillståndsenheten
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i Täby
Telefon: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, webbplatslänk till annan webbplats

Avgift för ansökan

Typ av ansökan

Avgift

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel)

8 750:-

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel)

10 000:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak

7 500:-


Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Årlig tillsynsavgift

Typ av försäljning

Avgift

Tobak

6 250:-

Tobak och serveringstillstånd enligt alkohollagen

2 500:-

Tobak och folköl/receptfria läkemedel

3 750:-

Elektroniska cigarretter

3 125:-

Elektroniska cigarretter och folköl/receptfria läkemedel

2 500:-


Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och betalas i förskott.

Text

Mer information
Till toppen av sidan