Läget på Lidingö med anledning av covid-19

Vilka krav har ni ställt på nuvarande måltidsentreprenörer och kvaliteten på skolmaten?

Svar på din fråga: Se avsnittet kravspecifikation från sid 12 i förfrågningsunderlaget från förra upphandlingen.

Förfrågningsunderlag, kostentreprenad skolaPDF (pdf)

Till toppen av sidan