Vänskapsgruppen

På Klockargården finns en grupp, vänskapsgruppen, som arbetar mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

I Klockargårdens skola är vi måna om att alla ska trivas, känna sig trygga och respektera varandra.

Vi tar avstånd från all slags mobbning, trakasserier och diskriminering. Vi är fast beslutna att göra vårt yttersta för att behålla ett positivt klimat. Att arbeta för ökad trygghet och mot mobbning är allas ansvar.

Vänskapsgruppens uppgifter är att:

  • informera vuxna och barn om vilka vi är och vad vi gör.
  • genomföra trivselenkäter, gemensamma för hela skolan 1 gång/ termin.
  • arbeta kring inträffade händelser och att ha samtal vid mobbning, trakasserier eller diskriminering.

Arbetet med konflikthantering utgår från olika modeller. För vår del innebär det strukturerade samtal vid flera tillfällen. Syftet är att reda ut konflikter och motverka mobbning och trakasserier.

Kontakta någon i vänskapsgruppen om du misstänker att ett barn är särskilt utsatt eller om du har några frågor. 

Till toppen av sidan