Vårt Lidingö

Hushållstidningen Vårt Lidingö är en av stadens viktigaste informationskanaler ut till Lidingöborna. Tidningen distribueras via Svensk direktreklam till samtliga hushåll och företag med fler än fem anställda på Lidingö.

Vårt Lidingö hushållstidning

Hushållstidningen Vårt Lidingö är en av stadens viktigaste informationskanaler ut till Lidingöborna. Tidningen distribueras via Svensk direktreklam till samtliga hushåll och företag med fler än fem anställda på Lidingö.

Vårt Lidingö utkommer fyra gånger om året och består av 16 sidor i A4-format. Den trycks i
23 000 exemplar och ansvarig utgivare är stadens kommunikationschef.

Tidningens uppgift är att informera om den service som staden erbjuder, sprida kunskap om Lidingöbornas rättigheter och skyldigheter samt öka kunskapen om Lidingö stads verksamheter. Den ska också redogöra för viktiga politiska beslut och större ärenden av allmänt intresse före beslut.

Vårt Lidingö är certifierad enligt Svanenlänk till annan webbplats. Märkningen betyder att produktionen av tidningen, från papper till tryck, uppfyller höga miljökrav och att tryckerierna ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan.

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårt Lidingö, nr 1 2020.pdf 2.4 MB 2020-03-24 08.05

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårt Lidingö, nr 1 2019.pdf 1.4 MB 2019-03-13 10.30
Vårt Lidingö, nr 2 2019.pdf 1.1 MB 2019-05-28 13.37
Vårt Lidingö, nr 3 2019.pdf 1.5 MB 2019-09-18 07.59
Vårt Lidingö, nr 4 2019.pdf 10.1 MB 2019-12-09 16.03

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårt Lidingö, nr 1 2018.pdf 1.5 MB 2018-04-04 11.48
Vårt Lidingö, nr 2 2018.pdf 1.2 MB 2018-05-28 09.42
Vårt Lidingö, nr 3 2018.pdf 1.3 MB 2018-08-27 16.35
Vårt Lidingö, nr 4 2018.pdf 1.5 MB 2018-12-12 12.40

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårt Lidingö, nr 1 2017.pdf 1.6 MB 2018-04-04 12.51
Vårt Lidingö, nr 2 2017.pdf 1 MB 2018-04-04 11.45
Vårt Lidingö, nr 3 2017.pdf 1.2 MB 2018-04-04 12.52
Vårt Lidingö, nr 4 2017.pdf 1.3 MB 2018-04-04 11.49
Kontakt
Till toppen av sidan