Startsida, Lidingö stad

Så arbetar vi

Verksamheternas personal är utbildad i och jobbar efter metoden Supported Employment.

Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering, och används främst inom områdena funktionsskillnader och psykisk hälsa för att stödja individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden i att vilja, välja, skaffa och behålla arbete eller praktik.

Enligt andan i SE utgår vi från varje individs specifika förutsättningar, behov och intressen, och är hela tiden inställda på att den enskilde bestämmer takten och riktningen för hur vi jobbar. Värdeorden i detta arbetssätt är empowerment (självbestämmande), respekt, delaktighet och värdighet. Målet är att individen ska bli så självständig som möjligt, samtidigt som vi som personal försäkrar oss om att finnas med så länge individen behöver insatsen. Ett annat mål är att verka för integration genom att sprida en anda av öppenhet, nyfikenhet och accepterande vad gäller bemötande, och visa att personer med diagnoser kan vara otroliga tillgångar om man gör upp med sina fördomar!

SE som arbetssätt erbjuder olika verktygslådor för stödet i de olika faserna i individens process. Exempelvis jobbar vi med att bedöma och utveckla beredskap, eller med att undersöka viljan och förutsättningarna för att behålla ett arbete eller en praktik. Du kan läsa mer i materialet här intill, där du också hittar information om Supported Education, som är SE:s motsvarighet gällande studier.

Senast ändrad: 2017-02-22

Uppdaterad av:

Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: