Startsida, Lidingö stad

Vårt arbetssätt

Alfas personal är utbildad i och jobbar inspirerat av metoden Supported Employment. Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Den används främst inom områdena funktionsnedsättning och psykisk hälsa för att stödja individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden i att vilja, välja, skaffa och behålla en sysselsättning.

Enligt andan i SE utgår vi från varje individs specifika förutsättningar, behov och intressen, och är hela tiden inställda på att den enskilde bestämmer takten och riktningen för hur vi jobbar. Värdeorden i detta arbetssätt är empowerment (självbestämmande), respekt, delaktighet och värdighet. Målet är att individen ska bli så självständig som möjligt, samtidigt som personen ska kunna behålla stödet så länge denne önskar. På ett samhälleligt plan har SE-metoden en integrativ funktion i att man sprider öppenhet och nyfikenhet gentemot personer med funktionsmässiga olikheter och de särskilda förmågor som detta i många fall innebär.

Sex grundprinciper genomsyrar arbetssättet:

  • Alla klienter som vill arbeta är välkomna, oavsett psykiatrisk diagnos, symtom, arbetslivserfarenheter eller missbruksproblem.
  • Arbetsrehabiliteringen integreras i klientens övriga kliniska behandling och rehabilitering. Jobbcoachen fungerar som en del av det psykiatriska teamet runt klienten.
  • Målet är ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • Arbetssökandet börjar så snart en klient har uttryckt en önskan om att arbeta.
  • Insatsen är inte tidsbegränsad – jobbcoachen fortsätter sitt arbete så länge klienten önskar stöd.
  • Klientens önskemål och intressen är utgångspunkt i planeringen och valet av lämpligt arbete.

Senast ändrad: 2018-10-12

Uppdaterad av:

Kontakt

Alfa
Stjärnvägen 1c
181 50 Lidingö
Tel: 08-731 38 44

Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: