Startsida, Lidingö stad

Lidingö socialpsykiatri

Lidingö stads socialpsykiatri är en verksamhet inom stöd - och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar på olika sätt för att ge stöd till dig med psykisk ohälsa.

Stödet utformas i nära samarbete med dig och ska leda till att du återhämtar dig och når viktiga mål i livet.

Vårt arbete har inspirerats av Alain Topors forskning i ämnet återhämtning.

Att förmedla hopp om möjlig återhämtning är bland det viktigaste vi kan göra. Att visa på att ett liv kan vara rikt och innehålla mycket av det man drömt om, trots psykisk ohälsa.

Senast ändrad: 2015-04-17

Uppdaterad av:

Kontakt

Områdeschef
Susanna Hauk
Tel: 08-731 47 61
E-post: susanna.hauk

Boende med särskild service
Jenny Johansson-Sazo Enhetschef
Tel: 08-731 34 77
E-post: jenny.johanssonsazo

Boendestöd
Katarina Larsson
Enhetschef
Tel: 08-731 35 70
E-post: katarina. larsson

Sysselsättning, arbete och studier
Lotta Engman
Enhetschef
Tel: 08-731 35 07
E-post: lotta.engman

Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: