Startsida, Lidingö stad

Boendestöd och särskilt boende

Du kan få boendestöd både om du bor i egen bostad och i särskilt boende. Vi vill att stödet ska vara följsamt och flexibelt och ge möjlighet till ett självständigt liv.

Boendestödet är till för att underlätta vardagen för dig som har svårt att få den att fungera på grund av psykisk ohälsa. Stödet utformas individuellt och utifrån dina aktuella behov.

Exempel där man kan behöva boendestöd

  • råd och stöd i vardagssituationer
  • komma igång med att sköta hemmet och hushållsgöromål
  • att komma hemifrån för att inte isolera sig
  • träna på sociala situationer
  • komma igång med meningsfulla aktiviteter
  • hålla kontakt med vård och myndigheter.

Boendestöd ges inte bara i hemmet. Det är ett socialt stöd som lika gärna kan ges vid besök på olika myndigheter, när du handlar, åker kommunalt eller går på kafé.

Särskilt boende

Att bo i ett särskilt boende innebär att ha tillgång till boendestöd varje dag. I två av våra boenden finns personal på plats dygnet runt. Särskilt boende vänder sig till dig som har ett extra stort behov av stöd för att vardagen ska fungera.

Mer information

De särskilda boendena har en sjuksköterska knuten till verksamheterna.

Senast ändrad: 2015-10-12

Uppdaterad av:

Kontakt

Jenny Johansson Sazo
Enhetschef
Tel: 08-731 34 77
E-post: jenny.johanssonsazo
Telefontider: Vardagar 8-16

Katarina Larsson
Enhetschef
Tel: 08-731 35 70
E-post: katarina.ka.larsson
Telefontider: Vardagar 8-16

Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: