Startsida, Lidingö stad

Välkommen till oss på

Lidingö stads socialpsykiatri!

Psykisk hälsa handlar bland annat om att kunna uppleva sin tillvaro som meningsfull, att få vara delaktig i samhället och att ha förmågan att hantera vardagens utmaningar.

Alla människor känner ibland ångest, stress eller nedstämdhet. Ibland kan det utvecklas till mer långvariga och permanenta tillstånd. Då finns det professionellt stöd att få och det är här vi kommer in.

Vi möter alla, från människor med psykisk funktionsnedsättning till personer i kris, där vi kan erbjuda medmänskligt stöd. Våra verksamheter har ett varierat utbud för att kunna möta olika behov genom individuella lösningar.  Vår målsättning är att stärka människors självkänsla, självständighet och välmående.

Hör av dig till oss! Här finner du kontaktuppgifter

Läs mer om vår öppna verksamhet Freja

Läs mer vad vi kan erbjuda dig inom sysselsättning, arbete och studier

Läs mer om boendestöd och våra boenden

Här finns vi!

Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: