Skriv ut
Dela

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Om du är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan vi erbjuda tillsyn efter skolan. Vi erbjuder även korttidsvistelse för barn, ungdomar och unga vuxna som bor kvar hemma.

Alla barn och ungdomar som börjar hos oss får en kontaktman Tillsammans med dig som är förälder gör kontaktmannen upp en plan för inskolningen och hur vi på bästa sätt ska uppfylla målen för vårt uppdrag. Ett nära samarbete med föräldrar, skola och habilitering ingår som en naturlig del i vårt arbete. Enheten är indelad i två likvärdiga verksamheter, Villa Skärsätra och Kantarellen. Korttids ska vara en trygg, rolig och utvecklande miljö.

Tillsyn efter skoldagens slut och under lov

Om ditt barn är över tolv år kan vi erbjuda tillsyn efter skolan och under lov. När barnen kommer direkt efter skolan brukar vi bland annat ha sångsamling, gå till biblioteket, äta mellanmål och slappna av. Under lovdagar gör vi längre utflykter, exempelvis till Skansen, eller så går vi på museum. Aktiviteterna genomförs i grupp eller individuellt beroende på behov.

Korttidsvistelse för barn, ungdomar och unga vuxna

Korttids kan innebära att ditt barn kommer en vardagsnatt i veckan och en helg i månaden. Det är LSS-handläggaren som beslutar om antal dygn per månad. På vardagkvällar äter vi middag och myser i soffan efter en dag i skolan. På helgerna brukar vi göra utflykter ut i naturen, till stan eller badhuset. Ditt barn kan också själv komma med önskemål.


Marie Sule

Enhetschef Kantarellen och Villa Skärsätra
Tel: 08-731 31 50
E-post: marie.sule

Karin Haglund
biträdande enhetschef
Tel: 08-731 65 64
E-post: karin.haglund

Till toppen av sidan