Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.

 • 2017-12-29

  Parkering hetast vid Bodalsvägen


  Stort tack ni närmare 400 personer som tyckte till om trafiksituationen längs Bodalsvägen. Vi fick många olika synpunkter och förslag, några redovisar vi här. Parkering var den i särklass hetaste frågan, följt av säkerhet och trygghet.
  Parkering hetast vid Bodalsvägen
 • 2017-12-29

  Lyckade matchningar mellan företagare och nyanlända


  Nina Rokan Brandelius och Basil Abushaar har nu varit i gång i snart tre månader och deras arbete med att hjälpa
  nyanlända Lidingöbor in på arbetsmarknaden har gett
  resultat. Hittills har sju nyanlända Lidingöbor fått jobb
  direkt efter sin praktik och fler ska det bli.

  Lyckade matchningar mellan företagare och nyanlända
 • 2017-12-27

  Inbjudan till dialog om gång- och cykelväg till Ekholmsnäs


  Nu planerar vi för den sista sträckan av gång- och cykelvägen till Ekholmsnäs. Den ska knyta ihop cykelstråket mellan Ropsten och Gåshaga och göra naturreservatet mer tillgängligt för gående och cyklister. Var med och tyck till om hur sträckan ska dras.
  Inbjudan till dialog om gång- och cykelväg till Ekholmsnäs
 • 2017-12-21

  Nyrenoverad gångbro


  En bro och flera gång- och cykeltunnlar är nu klara efter renovering. Tätskikt är utbytta och förstärkning har skett med pågjuten betong. Nya vägräcken har också monterats.
  Nyrenoverad gångbro
 • 2017-12-21

  Klartecken för ungdomsbostäderna i Larsberg


  Den 18 december antog kommunfullmäktige den nya detaljplanen för ungdomsbostäder i Larsberg på fastigheten Klockbojen 4. Det betyder att startskottet kan gå för att söka bygglov och att byggandet kan inledas under 2018.
  Klartecken för ungdomsbostäderna i Larsberg
 • 2017-12-20

  Julhelgerna även tjuvarnas högtid


  Extra vaksamhet är ett av tipsen som Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén och stadens preventionssamordnare Anna Sundin Adolfsson ger inför julhelgerna. Hör fler tips genom att klicka på filmen.
  Julhelgerna även tjuvarnas högtid
 • 2017-12-20

  Förnyat Stadshus


  Sedan i höstas pågår en välbehövlig ombyggnation och renovering av Stadshuset på Lidingö. Bland annat miljöcertifieras de nya lokalerna.

  Förnyat Stadshus
 • 2017-12-19

  Breviks förskola kan få permanent utbyggnad


  Den tillfälliga paviljongen vid Breviks förskola kan komma att ersättas med en permanent utbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att anta en ny detaljplan för området.
  Breviks förskola kan få permanent utbyggnad
 • 2017-12-19

  Lidingö - en bra plats att leva på


  Vartannat år låter Lidingö stad Statistiska centralbyrån, SCB, genomföra en medborgarundersökning. Nu har resultatet för 2017 års undersökning kommit och Lidingös hävdar sig vä i konkurrensen. Inom de tre frågeområden där Lidingö jämförs med 130 andra kommuner i landet, ligger vi över riksgenomsnittet.
  Lidingö - en bra plats att leva på
 • 2017-12-15

  Fler dygnsparkeringar på Näset


  Från den 15 januari kan du som bor på Näset parkera dygnet runt på ytterligare 42 platser.
  Fler dygnsparkeringar på Näset
 • 2017-12-14

  Lidingö bäst på öppna data


  Lidingö stad har utsetts till den kommun i landet som är bäst på att dela med sig av så kallad öppna data. I går fick staden ta emot Open Knowledge Foundation Awards-priset som vinnare av kategorin ”Best municipality/region”. Med tillgång till öppna data stimuleras utvecklingen av nya digitala tjänster.
  Lidingö bäst på öppna data
 • 2017-12-07

  Hälsosatsning för seniorer


  Är du 65 år eller äldre och vill få in mer motion och rörelse i din vardag? Då kan du ansöka till hälsoprojektet, stadens satsning tillsammans med GIH-studenter och lokala träningsanläggningar som syftar till att inspirera öns seniorer till fysisk aktivitet.
  Hälsosatsning för seniorer
 • 2017-12-07

  Om krisen kommer


  I helgen delas årets sista nummer av Lidingö stads hushållstidning Vårt Lidingö ut till öns alla hushåll och företag. En nyhet denna gång är att tidningen har en bilaga, Om krisen kommer. Den är ett led i staden krisberedskap och informerar om vad man som medborgare kan göra och vad som är stadens ansvar om krisen kommer.
  Om krisen kommer
 • 2017-12-07

  Första spadtaget för nytt äldreboende i Dalénum


  Onsdag den 6 december togs ett första symboliskt spadtag för att inleda ombyggnationen av ett helt nytt äldreboende på Lidingö. Boendet som kommer att heta Aleris Dalénum Plaza kommer att ha 65 lägenheter och vara för personer över 65 år med biståndsbeslut.
  Första spadtaget för nytt äldreboende i Dalénum
 • 2017-12-07

  Ögruppen söker samarbete med företagare


  Är du företagare på ön och är i behov av en extra resurs samtidigt som du gör en samhällsinsats. Nu är Ögruppen− stadens dagliga verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar på jakt efter samarbeten med lokala företagare.
  Ögruppen söker samarbete med företagare
 • 2017-12-06

  Skärpt policy om jäv och bisysslor


  Nu har kommunstyrelsen beslutat om nya och skarpare formulerade riktlinjer om jäv och bisysslor. De nya riktlinjerna har tillkommit efter att både en extern och intern utredning rekommenderade en uppdatering av stadens styrdokument i dessa frågor.
  Skärpt policy om jäv och bisysslor
 • 2017-12-05

  Samråd Skärsätra båthamn


  Om allt går enligt plan kommer Skärsätra båthamn att ha ytterligare 35-40 båtplatser 2020. Nya flytande pontonbryggor kommer också att göra området säkrare då bryggorna har en vågbrytande effekt.
  Samråd Skärsätra båthamn
 • 2017-12-05

  Start för arbetet med ny simhall


  Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens sammanträde att inleda projektarbetet för en ny simhall lokaliserad i Dalénum. Målsättningen är att anläggningen ska stå klar för invigning år 2021.
  Start för arbetet med ny simhall
 • 2017-12-04

  Dags för mässa för unga entreprenörer


  På torsdag den 7 december är det dags för årets UF-mässa.
  Dags för mässa för unga entreprenörer
Till toppen av sidan