Nyhetsarkiv för Lidingö stad

Här kan du läsa alla våra senaste nyheter.

 • 2017-10-26

  Skatten sänks nästa år


  Nu har majoriteten enats om stadens budget för 2018. En stark ekonomi med goda resultat ger utrymme för ytterligare satsningar inom skola och omsorg. Dessutom finns utrymme för en sänkning av kommunalskatten.
  Skatten sänks nästa år
 • 2017-10-23

  Framsteg vid Karins backe


  I början av oktober sattes insatser igång för att minska risken för översvämninger i friluftsområdet. Åtgärderna framskrider fint med bland annat ett dike som leder dagvattnet.
  Framsteg vid Karins backe
 • 2017-10-12

  Torsviksdammen rivs och byggs om efter läckage


  Efter renovering av Torsviksdammen 2014 upptäcktes att dammen läckte vatten. Läckaget är så omfattande att det inte går att laga. Därför kommer nu dammen att rivas för att därefter byggas upp.
  Torsviksdammen rivs och byggs om efter läckage
 • 2017-10-10

  Nya teknik- och fastighetschefen utsedd


  Stadens nya chef för teknik- och fastighetsförvaltningen heter Poa Hellqvist. Hon kommer från Täby och har lång erfarenhet av kommunalt arbete på den tekniska sidan.
  Nya teknik- och fastighetschefen utsedd
 • 2017-10-10

  Uppsägning efter etableringstiden


  Kommunstyrelsen fattade den 9 oktober beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad, kommer att sägas upp från boendet när den tvååriga etableringstiden går ut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016.
  Uppsägning efter etableringstiden
 • 2017-10-10

  Om arkitektur och gestaltning i stadsutvecklingen


  Höstens Samtal om stadsutveckling hålls den 26 oktober kl 18.30 i Lidingö stadshus sessionssal. Välkommen till en kväll om ett aktuellt och spännande ämne: Arkitektur och gestaltning.
  Om arkitektur och gestaltning i stadsutvecklingen
 • 2017-10-05

  Lidingö klättrar i ranking av idrottskommuner


  Lidingö klättrar sju placeringar och landar på 17:e plats i tidningen Sport & Affärers årliga ranking av Sveriges främsta idrottskommuner.
  Lidingö klättrar i ranking av idrottskommuner
 • 2017-10-02

  Sänkt avgift för sophämtning 


  Nästa år kan avgiften för sophämtning bli upp till 10 procent lägre och hämtning av matavfall billigare. Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat att förändra avfallstaxan, vilket ger de flesta lägre avgifter. För att främja miljön vill nämnden verka för färre hämtningar av hushållsavfall och ökad utsortering av matavfall.
  Sänkt avgift för sophämtning 
 • 2017-10-02

  Dagvattnet intill Karins backe leds om


  Friluftsområdet och golfbanan vid Karins backe drabbas ofta av översvämningar. Det ska åtgärdas med att leda om dagvattnet från Karins mosse. En mindre våtmarksmiljö för mångfald och estetik skapas samtidigt. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2018.
  Dagvattnet intill Karins backe leds om
Till toppen av sidan