Vi söker gode män

Just nu söker överförmyndaren i Lidingö stad, precis som landets övriga överförmyndare, fler gode män för ensamkommande barn.

En god man ska företräda barnet och föra dess talan i kontakter med alla aktörer kring barnet, exempelvis offentliga biträdet, handläggaren på Migrationsverket, socialsekreteraren och boendet.

Läs mer om vad god man innebär och hur du ansöker.

Till toppen av sidan