Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Uppdaterade restriktioner: verksamhet för barn kan öppna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gått ut med uppdaterade restriktioner. Regeringen kommer att ompröva besluten var 14:e dag och reglerna kan därför ändras.

Flera av de gällande restriktionerna förlängs till den 7 februari. De kan komma att förlängas.

Generella restriktioner

 • Fortsätt jobba hemma till den 7 februari
 • Fortsatt förbud att servera alkohol på restauranger och serveringar efter kl. 20:00 till den 7 februari
 • Fortsatt max 4 personer per bord på serveringar och restauranger
 • Munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid gäller våren ut
 • Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, kan succesivt öppnas.
 • Icke-nödvändig verksamhet som drivs av kommuner, staten eller regioner ska fortsättningsvis vara stängd fram till 7 februari, tills nya beslut tas av regeringen.

Det här gäller på Lidingö

Skola, förskola och fritids

 • Distansundervisning i kombination med viss närundervisning i gymnasieskolan till och med den 1 april.
 • Närundervisning i kombination med distansundervisning i högstadiet för årskurser 7-9 till och med 5 februari.
 • Grundskolan, förskoleklass till och med årskurs 6, har undervisning på plats som vanligt.
 • Fritidsgårdar, fritidsverksamhet och kulturskola öppnar den 25 januari för barn födda 2005 eller senare.
 • Fritidshem och förskolor är öppna som vanligt.

Gymnasiet

Undervisningen kommer att vara en kombination av distansundervisning och viss närundervisning. De elever som har särskilda behov eller behöver stöd erbjuds detta på olika sätt. Detta gäller till och med den 1 april.

Högstadiet

Vi fortsätter huvudsakligen med en kombination av undervisning på plats och distansundervisning för högstadiet årskurs 7–9, bortsett från särskolan, fram till och med den 5 februari.

Respektive kommunal grundskola kan besluta om delvis distansundervisning för högstadiet utifrån lokala förutsättningar. Utgångspunkten är att undervisningen ska bedrivas på plats så mycket som möjligt. Åtgärderna är för att minska trängseln och smittrisken.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare öppnas igen den 25 januari.

Kultur och bibliotek

Kulturskolan, musikskolan, Sagateatern

Vi kommer att kunna öppna upp på ett smittsäkert sätt måndagen den 25 januari för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. De som har frågor kan kontakta sin lärare.

Biblioteket

Lidingö stadsbibliotek har hela tiden varit öppet, men med begränsade öppettider och service. På bibliotekets webbsida finns mer information om öppettider och service.

Idrottsaktiviteter

Lidingö stad öppnar nu upp för träning inomhus i våra idrottshallar och ishallar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, enlig regeringens rekommendationer.

Det är tillåtet att träna i grupp utomhus för alla åldersgrupper.

Vid all träning ska deltagare komma ombytta och klara. Alla bör lämna anläggningen så snart träningen är slut. Vill man ha samling före och efter träningen ska denna göras utomhus. Undvik trängsel när avslutande grupp lämnar och ankommande grupp kommer.

De som har en verksamhet där deltagarna är födda 2004 eller tidigare måste snarast avboka dessa tider för inomhusträning.

Vid träning är det viktigt att anpassa gruppen så att samtliga deltagare har 10 kvm på idrottsytan. Undvik trängsel i avbytarbås och vid instruerande. Nedan finns en lista på hur många man kan vara i anläggning.

I ishallarna, Gångsätrahallen och Lidingövallens uterink kommer anslag sitta uppsatta med maxantal.

Inomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala inomhusanläggningar kommer succesivt att öppna för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Det innefattar alla inomhushallar som ishallar, fotbollstält och simhallar. Dock kommer omklädningsrum fortsatt vara stängda så långt det går. Information om hur många personer som får vistas i utrymmena kommer att finns vid respektive anläggning. Vårdnadshavare uppmanas att lämna och hämta barn utomhus.

För alla födda före 2005 är inomhusanläggningarna fortsatt stängda.

Utomhusanläggningar

Lidingö stads kommunala utomhusanläggningar som öppnade 18 januari kommer att fortsätta vara öppna för både barn och vuxna förutsatt att trängsel kan undvikas.

Omklädningsrum i anslutning till anläggningarna kommer dock att vara stängda.

Så här många får man vara i de olika anläggningarna

Anläggning

Maxantal

Bo skolas gymnastiksal

10

Klockargårdens gymnastiksal

11

Larsbergs skolas gymnastiksal

16

Sticklinge skolas gymnastiksal

19

Skärsätra skolas gymnastiksal

26

Torsviks skolas gymnastiksal

41

Bodal skolas gymnastikhall

64

Källängens skolas gymnastikhall

64

Käppala skolas gymnastikhall

80

Rudboda skolas gymnastikhall

64

Futur pension sporthall

64

Bodals bollhall

80

Hersby sporthall

80

Bodals skolas motionssal blåsalen

15

Källängens skolas motionssal

8

Hersby motionssal

38

Undvik trängsel och res smittsäkert

För att vi ska kunna öppna upp verksamheter är det en förutsättning att alla fortsätter att:

 • Undvika trängsel och håll minst två meters avstånd både inomhus och utomhus.
 • Undvika kollektivtrafik. Om du måste åka kollektivt, använd munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

Vad anses som trängsel

Smittskydd Stockholm anser att trängseldefinitionen är 1 person/10 kvm. Det gäller i alla lokaler och anläggningar, både inomhus och utomhus, och för både vuxna och barn. Mindre grupper definieras som max 8 personer. Dock gäller detta inte i skolan eller i fritidsverksamheter.

Till toppen av sidan