Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Snösvängen i startgroparna

Den efterlängtade (?) snön är här. På Lidingö ska drygt 42 mil vägar, gång- och cykelvägar snöröjas och halkbekämpas. Hur det går till beror på hur mycket snö som faller. Vi är förberedda, men som alla vet, går inte vädrets makter alltid att rå på. Vi har tagit pulsen på stadens gatuchef Per Strandberg, inför kommande snöfall.

En man vid en snömaskin.

Hur prioriterar ni snöröjningen?
—Först plogar vi huvudgator och bussgator så att räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Sedan tar vi gång- och cykelbanor, som plogas och sandas, sist plogar vi villagator.

Hur kontrollerar ni att snöröjningen fungerar?
—Vi gör stickprov men det är omöjligt att kontrollera alla vägar varje dag. Vid kraftiga snöfall gör vi fler kontroller och har tät kontakt med entreprenören. Och vi följer maskinerna via gps. Om man upplever att gatan inte plogats eller sandats som den ska, vill vi gärna att allmänheten gör en felanmälan Länk till annan webbplats.. Men vänta tills pådraget är klart, vi kan inte hantera felanmälningar innan dess.

Hur lång tid tar den "stora snösvängen" om det snöat 6 cm?
—Vid ett "normalt" snöfall tar det cirka 12 timmar innan alla gator är plogade och sandade efter avslutat snöfall. Vi inleder insatser på flera platser men har inte kapacitet att vara överallt samtidigt. Tidpunkten för arbetets start kan också styras av väderprognosen och av hur länge det beräknas snöa.

Varför ligger det snö på trottoarer och i vägkorsningar?
—Finns det två gångbanor så röjer vi den sida som har gatubelysning, på den andra behöver vi ofta samla den plogade snön. När det snöar kraftigt, som det gjorde i slutet av november, så behöver vi i första hand ploga vägarna. Snömassorna läggs då på närmast lämpliga ställe och tas bort så snart som möjligt. I veckan tas de sista högarna bort från förra snöfallet.

Vad gör ni med all snö som samlas vid gatorna när ni plogar?
—Det finns en landtipp på Lidingö som kan ta 30–35 000 kubikmeter snö. När det är fullt där, men mer snö behöver tas bort från gatorna, så tippas snön i havet. Vi har dispens från Länsstyrelsen och får tippa relativt nyfallen snö i vattnet på särskilda platser. Vi jobbar för att få ytterligare en snötipp på land för att undvika att tippa i vattnet.

Kan Lidingöborna få hjälp av staden att skotta snö?
—Vi plogar bort vallar utanför privata fastigheter när vi är klara med ett pådrag. Men vi kan inte erbjuda snöskottning, däremot finns det lokala företag som gör det.

Vad är det för synpunkter och önskemål som brukar komma in från Lidingöborna?
—Att det helst ska vara färdigplogat i hela staden samtidigt. Men det ska inte plogas efter varje snöfall, för det är trevligt med lite vinterkänsla. Det får inte plogas för smalt på gatan så att den upplevs för trång, men inte heller för brett så folk kör för fort. Vissa tycker att det sandas för mycket, andra för lite. Halva trottoaren ska sandas så man inte halkar, andra halvan ska vara osandad för pulkaåkning. Inget salt får användas, inte heller vassa stenar i sanden, då kan hundar skära sig i tassarna.

OK, så hur ska ni göra alla nöjda?
— Vi ska göra vårt yttersta för att alla ska kunna ta sig fram på ett så säkert sätt som möjligt men vi kommer förstås inte kunna göra alla nöjda.

Hur ska nästan 50 000 Lidingöbor få information om hur det går med snöröjningen?
—Vi ska fortsätta att vara transparenta och informera löpande i våra kommunikationskanaler, så håll koll på stadens webbplats, facebook och instagram.

Hur kan man som Lidingöbo underlätta för snöröjningen?
—Tänk på var du parkerar, det är datumparkering under vintern. Om det är möjligt så parkera på din egen tomt, står din bil i vägen för plogbilen så blir snöröjningen mycket svårare, tar onödigt lång tid, och resultat blir sämre. Dessutom kan din bil bli skadad. Placera soptunnan så att den inte försvårar snöröjningen och se till att buskar, träd och häckar inte växer ut i gångbanan.

Har du något sista tips till Lidingöborna inför vintern?
—Var beredd på vinter och anpassa hastigheten till väglaget. Ta det lugnt i trafiken!

Till toppen av sidan