Stadsbiblioteket

Sök vidare

Här har vi samlat användbara länkar för dig som vill söka böcker och andra medier på något av landets bibliotek eller snabbt hitta kvalitetsgranskade informationsresurser på webben.

Bibliotekskataloger på webben

Systematiskt ordnade länksamlingar och webbkataloger

  • Bibblan guidarlänk till annan webbplats - Databaser och informationskällor av referenskaraktär för folk- och gymnasiebibliotek. För urval och beskrivningar svarar lånecentralerna i Malmö,Stockholm och Umeå.
  • Infoo webbkataloglänk till annan webbplats - den officiella svenska webbkatalogen. Innehåller 57 560 länkar som alla är granskade av människor. Alla länkar måste uppfylla vissa krav för att få vara med i katalogen.

Litteratur och språk

Samhällsvetenskap och juridik

  • Lagrummetlänk till annan webbplats - Portalen till svensk rättsinformation. Under rubriken Alla våra rättskällor hittar man det mesta. Observera att man under rubriken Rättspraxis kan hitta domstolars och myndigheters vägledande avgöranden.
  • Regeringskansliets rättsdatabaserlänk till annan webbplats - Innehåller bland annat författningar i fulltext.
  • Rättsnätetlänk till annan webbplats - Förlaget Notisums sida innehåller bland annat Lagboken som är fritt tillgänglig.
  • Regeringskansliets rättsliga dokumentlänk till annan webbplats - Här finns bland annat propositioner och SOU (Statens offentliga utredningar).

Geografi samt omvärldsrelaterade länkar

Historia

  • Nominalänk till annan webbplats - En söktjänst från Historiska Museet där du kan söka på svenska förnamn och få deras historia och betydelse.
  • Stockholmskällanlänk till annan webbplats - Bilder och texter om och från Stockholm.

Ämnesportaler

  • Safirlänk till annan webbplats - Guide till Internet-resurser inom humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik, Lunds universitetsbibliotek.

Övrigt

Kontakt
Till toppen av sidan