Stadsbiblioteket

Hantering av personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till biblioteket.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, foton eller ip-adresser.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Lidingö stads dataskyddsombud heter Ebba Ljungdahl. Hon kan kontaktas via stadens växel, tel. 08-731 30 00.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det, eller om det finns stöd i lagen.

Lidingö stadsbibliotek sparar personuppgifter om dig för att du ska kunna låna böcker och använda bibliotekets olika tjänster. När du skriver in dig som låntagare på Lidingö stadsbibliotek godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, pinkod och bibliotekssystemets låntagar-id. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Dina lån är sekretessbelagda. Det innebär att vi inte lämnar ut uppgifter om vem som har lånat eller reserverat en viss titel.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi har inga uppgifter om dig om inte du själv har valt att använda bibliotekets tjänster, till exempel genom att skaffa ett lånekort eller anmäla dig till något av bibliotekets evenemang.

Utöver de uppgifter du själv har lämnat till oss hämtar vi adressuppgifter från SPAR, Statens personadressregister. SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige. När du ändrar adress uppdateras vårt låntagarregister automatiskt med uppgifter från SPAR, för att säkerställa att vi har din aktuella adress. Detta sker endast om du har angett ditt personnummer i samband med att du skaffade lånekort.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är företag som har rätt att behandla informationen för vår räkning, enligt ett särskilt avtal. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för det ändamål vi har samlat in informationen.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med it-tjänster, bland annat drift av bibliotekssystemet.

Tillgång, rättelse och radering av personuppgifter

Det är du som äger rätten till dina personuppgifter. Därför har du naturligtvis rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om du vill få ett så kallat registerutdrag, ska du göra så här:

Skicka en skriftlig begäran om detta via papperspost till Lidingö stadsbibliotek, Box 1244, 181 24 Lidingö eller via e-post till stadsbiblioteket@lidingo.se. Uppgifterna skickas till din folkbokföringsadress.

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att vi ska rätta uppgifterna. Vissa uppgifter kan du själv rätta via Mina sidor.

Om du vill att vi ska radera personuppgifter om dig ska du göra så här:

Skicka en skriftlig begäran om detta via papperspost till Lidingö stadsbibliotek, Box 1244, 181 24 Lidingö eller via e-post till stadsbiblioteket@lidingo.se.

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter även om du vill få dem raderade. Det kan vara om vi behöver dem som underlag för bokföringstransaktioner (till exempel om vi väntar på ersättning för en förkommen bok) eller om vi har någon annan laglig skyldighet att spara uppgifterna.

Till toppen av sidan