Bibliotek

Vanliga frågor om Dewey

Här samlar vi frågor som vi ofta får angående arbetet med Dewey. Vi uppdaterar sidan med svar på nya frågor som vi får in.

Tips: Läs slutrapporten om övergången, Dewey på Lidingö stadsbibliotek - övergång från SAB till DDK som klassifikationssystemPDF (pdf, 811.4 kB). Där hittar du mycket information kring vårt arbete med övergången till Dewey.

Om du har en fråga som du inte hittar svar på här eller i rapporten kan du skicka den till: dewey@lidingo.se

Även frågor om studiebesök skickar du hit.

Kan vi komma på studiebesök?

Under 2018 tar vi inte emot några enskilda studiebesök.

Får vårt bibliotek använda era illustrationer över Deweyavdelningarna?

Ja. Illustrationerna är belagda med CC0-licens och finns att ladda ner längst ner på sidan om Dewey.

Får vårt bibliotek visa Deweyfilmen ni gjort?

Det får ni! Men hänvisa till Lidingö stadsbibliotek som upphovsman. Här kan du se filmen: Den omaskerade Deweylänk till annan webbplats

Var har ni köpt era skyltar (kuber och gavelskyltar)?

Det är Lidingö stads upphandlade skyltföretag som gjort dem efter våra önskemål. Kuberna är gjorda i plexiglas. Kolla med din kommuns upphandlingsenhet vilket företag som ni har upphandlat för skyltar och beställ från dem.

Vilka typer av etiketter och etikettskrivare använder ni?

Vi använder en skrivare av märket Brother, modellen heter P-touch 9700PC. Den kan skriva ut olika tejpbredder och etiketterna kan formges i princip helt som man själv vill i den medföljande programvaran. Vi använder tejpen som är 24 mm bred och standardlängden på etiketterna är 25 mm för att så mycket som möjligt likna de etiketter vi började med. Dem skrev vi ut med en dymo som vi sett att även andra bibliotek använder, men vars etiketter inte är permanenta utan bleks av ljus på cirka 12-18 månader. Den nya skrivarens etiketter är permanenta. Våra etiketter ser ut så här:

Har ni lagt in deweykoder manuellt på alla posterna?

Ja. Under Deweyprojektet hade vi två deltidsanställda som bara sysslade med detta under ett par månader på det äldre beståndet av facklitteratur. Därefter hämtade vi och lade in deweykoder manuellt på all facklitteratur som BTJ inte klassificerat. Koderna lades då in i 082-fältet i katalogposten $a för klassifikation och $h för hyllsignum. Även då det fanns en klassifikation från BTJ i posten behövde vi lägga in hyllsignumet enligt vår hyllista.

Sen januari 2018 är vi Librisbibliotek och får Librisposter med tillhörande Deweyklassifikation. Vi måste dock fortfarande lägga in hyllsignum enligt vår hyllista. Nu när våra poster är i Marc21-format läggs denna information in i fältet 852 $h.

Hur hanterar ni bristande kvalitet på maskingenererade koder i Libris?

Eftersom vi alltid måste stämma av klassifikationen med vår hyllista ser man rätt snabbt om mediet hamnar helt fel på den kod den fått. Vi använder oss då i huvudsak av Libris konverteringstabell och Svenska webdewey för att hitta ett bättre alternativ. Vi har i dagsläget ingen anställd med formell kompetens för Deweyklassifikation, men katalogavdelningen lär sig vart efter frågor uppstår. Det är fortfarande en del medier som blivit felklassificerade och som behöver ny kod och placering, och som vi arbetar med fortlöpande.

Har ni lagt deweykod på de poster där ni använder klartext, till exempel romaner?

Nej, det bedömer vi som onödigt eftersom vi valt att inte skönlitteraturen ska ingå i Dewey utan klartextmärkas.

Ett problem med det är dock att SAB-signumet som kom med BURK-posten visas i träfflistan i Expertsök, och för Librisposter som saknar SAB/Deweykod visas ingen hylla alls i träfflistan. Det avvikande hyllsignumet ligger bara på beståndsposten och visas därför bara under beståndsfliken i Expertsök.

Hur fixade ni hylluppställning av återlämnat material under tiden som böckerna märktes om, men stod kvar på SAB-signumet?

Det handlade om några månader då större och större delar av beståndet blev ommärkt, men fortfarande stod enligt SAB-uppställning. En del avdelningar som till exempel K och N blev snarlik med deweykoder på 900 och gick därför ofta lätt att grovsortera redan på återlämningsvagnen för den personal som är van vid bibliotekets bestånd. Andra avdelningar fick vi grovsortera utifrån deweykoden på ryggen och sedan kontrollera mot den intelligenta etiketten på baksidan, eller arbetsstämpeln på försättsbladet, där SAB-koden fortfarande framgick/framgår. Det blev så klart en del extraarbete, men då större delen av ommärkningen skedde på sommaren så var återlämningen av medier ganska hanterbar och våra förkortade öppettider gav mer tid för bokuppsättning.

Hur har ni hanterat biografier?

Vi har brutit ut biografierna och märkt dem med klartextsetiketter. Från början hade vi bara avdelningarna ”Biografier plan 1” där alla biografier utom de som hör till kod 700 och 800 stod, och ”Biografier plan 2” där en del av 700-biografierna fanns i speciella tråg. 800 och en del av 700-biografierna var inte särskilt utmärkta i katalogen men stod utbrutna i lokalen, vilket gjorde det svårt att hitta. Vi har därför gjort särskilda klartextplaceringar i katalogen som motsvarar placeringen i lokalen.

Vi har fortfarande ”Biografier plan 1” där biografier hörandes till 000-600 och 900 står, men ”Biografier plan 2” har ersatts av fem nya placeringar som i klartext beskriver innehållet, till exempel ”Konstbiografier plan 2”, ”Musikbiografier plan 2” etc. Biografierna på 800 har fått placeringen ”Litteraturbiografier”. Alla biografier har den biograferades namn som hyllsignum.

Vi diskuterar också hur vi ska hantera biografier på 100 och 200, eftersom gamla Dbz sällan är en renodlad biografi om en filosofs liv utan snarare behandlar en lära eller tankegång. De flesta böckerna som har gamla SAB-signumet Dbz eller Cjz bryts därför inte ut som en biografi till biografihyllan utan ställs upp direkt på sitt Deweysignum, men just nu har vi inte satt en definitiv policy för detta utan gör också bedömningar från bok till bok.

Ett annat problem är samlingsbiografier som behandlar en hel släkt, dessa står just nu inte heller utbrutna som biografier utan på sin deweykod på 900.

Hur går era tankar kring att bli ett Libris-bibliotek?

Vi har haft tankar på att bli Librisbibliotek sedan 2015 och gick till slut över vid årsskiftet 2017/2018. Att det dröjde så länge beror till stor del på personalbrist och vi har sedan hösten 2017 en anställd med specifikt ansvar för Librisfrågor och katalogisering.

Hur ser er hyllista ut?

Ladda gärna ner vår hyllistaExcel (excel, 61.2 kB). Den uppdateras kontinuerligt. Gulmarkerade fält är Deweysignum som lagts till vart efter behovet uppstått.

Till toppen av sidan