Bibliotek

Skriv ut
Dela

Enkät om stadsbiblioteket

Lidingö stad arbetar under våren med att ta fram en ny biblioteksplan. Planen ska beskriva inriktningen för stadsbiblioteket och skolbiblioteken de närmaste fyra åren. Vi vill gärna veta vad du tycker om ditt bibliotek!

Etikett

Din ålderHur ofta har du besökt Lidingö stadsbibliotek de senaste 12 månaderna?Jag går till Lidingö stadsbibliotek för att…


Multiple selection
Vad tycker du om…


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej
Utbudet av böcker

Utbudet av e-böcker

Utbudet av ljudböcker

Utbudet av tidningar/tidskrifter

Utbudet av musik/film

Tillgången till datorer

Tillgången till sitt-/läsplatser

Tillgången till studieplatser

Tillgången till toaletter

Tillgången till kaffeservering

Aktiviteterna för barn/unga

Aktiviteterna för vuxna

Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer?


Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej
Jag blir trevligt bemött

Personalen är kunnig och kompetent

Jag får den hjälp jag behöver

Öppettiderna passar mig

Självbetjäningen fungerar bra

Miljön är inspirerande och tilltalande

Lokalerna är välstädade och fräscha

Här känner jag mig trygg

Det är lätt att hitta i lokalerna

Utbudet visas på ett tydligt sätt

Jag får tips om böcker/läsning

Det fungerar bra att använda biblioteket med funktionsnedsättning

Lånetider och avgifter är OK

Det är möjligt att påverka inköp och verksamhet

Jag är nöjd med det här biblioteket

Vilka av bibliotekets aktiviteter/evenemang uppskattar du?


Multiple selectionVill du se mer av något?


Multiple selectionHar du några fler synpunkter på stadsbibliotekets utbud och service?
Till toppen av sidan