Bibliotek

Bibliotekets aktiviteter inställda

Vi är måna om våra besökares hälsa och välmående. Vi vill inte bidra till spridning av Coronavirus. Därför är bibliotekets aktiviteter inställda under våren 2020.

Programpunkter som kommer genomföras på annat sätt än i bibliotekslokalen publiceras på bibliotekets webbplats.

Biblioteket är tillsvidare öppet för dig som är helt frisk och som vill låna eller lämna böcker.

Om du har sjukdomssymptom som till exmpel förkylning, luftvägsbesvär eller illamående ska du inte besöka biblioteket.

Till toppen av sidan