Startsida, Lidingö stad

Vad är Alfa?


Alfa riktar sig till dig som bor på Lidingö, som är mellan 18-65 år och som har en neuropsykiatrisk diagnos. Stödet som Alfa erbjuder syftar till att öka individens möjlighet att komma ut i samhället och hitta en önskad sysselsättning.

Insatsen från Alfa är frivillig. Det betyder att det är personens motivation, intressen och funktionsförmåga som styr vårt arbete. Vi utformar tillsammans med individen en plan som utgår från dennes målsättningar, och kommer överens om hur stödet ska se ut.

Alfas sociala arbete utgår från tron på att alla människor kan fungera i samhället och på den öppna arbetsmarknaden, och att man inte behöver särskilda miljöer med påhittade arbetsuppgifter. "Vilja och våga" är våra ledord, och för oss betyder det respektfullt bemötande, ett fokus på individens egenmakt, och att skapa goda möten med de personer vi möter.

 

Träffa en Arbets- och studiecoach

 

Vi som jobbar på Alfa är arbets- och studiecoacher. Vi är tillgängliga varje vardag mellan 8-16:30 för våra kunder. Coachning för oss betyder att jobba utifrån personens egen motivation, att personens egna målsättningar är överordnade, och att vi utefter dessa guidar personen genom de olika faserna på vägen mot sitt mål.

Coacherna bevakar arbetsmarknaden och arbetar ständigt med att skapa och upprätthålla goda kontakter med såväl näringsliv som med myndigheter, vården och andra samhällsfunktioner. Allt för att skapa goda samarbeten som ger individen möjlighet att smidigt ta steget mot ett självständigt liv.

Coachningen bygger på individuella samtal, och samtalsteknikerna på Alfa bygger i sin tur på kunskap om neuropsykiatriska tillstånd, tydliggörande pedagogik och ett motiverande förhållningssätt.

Stödet från Alfa är alltid individuellt utformat, men här följer några exempel på vad det ofta rör sig om:

 • Stöd i kontakter med exempelvis försäkringskassan.
 • Skriva CV och personligt brev.
 • Förberedelse inför intervjuer.
 • Hjälper till att anpassa förutsättningarna i svårare perioder.
 • Stödjer dig i att inventera dina utbildningskvalifikationer, länka till studierådgivning eller rådgör kring sökande av utbildningar.
 • Kontakta potentiella arbetsplatser.
 • Göra studiebesök för att få tydligare idéer om vilken arbetsmiljö du ser dig passa i.

 

Sociala aktiviteter på Alfa

 

För den som ännu inte är beredd att ta steget ut i sysselsättning erbjuder Alfa en del schemalagda tider där man kan komma till Alfas lokal och träffa coacher för mer spontana ärenden, eller bara träffa andra. Vi hjälper dessutom gärna våra kunder att själva förverkliga cirkelaktiviteter.

Som kund kan du tillsammans med din coach planera och diskutera vilka aktiviteter du vill delta i, vilka cirklar du är intresserad av, och hur ditt behov av sociala sammanhang ser ut. Forskning visar att deltagande utifrån individuella förutsättningar i sociala aktiviteter har goda effekter på människors psykiska välmående.

Varje fredag får kunder som är intresserade vara med och arbeta med Cifabladet, vilket är en gratistidning skapad av kunder inom socialpsykiatrin.

 

                                 Såhär gör du

 

För att få börja på Alfa behöver du ett beslut från en handläggare i kommunen. Dock kan du göra studiebesök på Alfa utan att behöva beslut, för att se hur det ser ut på Alfa och ställa frågor. Du kan kontakta oss på telefonnumret i spalten till höger.

 • Kontakta en biståndshandläggare i kommunen och berätta att du vill ansöka om Alfa. (Ring Lidingö Stads reception och be om att bli länkad.)
 • Om handläggaren bedömer (utifrån läkarutlåtanden o.dyl.) att du är i behov av insats från Alfa får du ett beslut i verksamheten.
 • När beslutet har kommit in kontaktar Alfa dig för att boka in ett första möte.
 • Du kommer på ett första möte och träffar en coach för att prata om dina behov och hur Alfa kan stödja dig.
 • Du och dina coacher/kontaktmän utformar en genomförandeplan tillsammans. Denna kan liknas vid en överenskommelse mellan dig och Alfa om vilka dina målsättningar är, vad Alfa ska ge för stöd och vem som ansvarar för vad.
 • Du och dina coacher träffas kontinuerligt (vanligtvis en gång i veckan) för att planera och arbeta med dina målsättningar, och följer upp din genomförandeplan med jämna mellanrum för att se till att planen följs eller att den uppdateras om några ändringar sker.
 • Du kan när som helst avsluta insatsen, men den finns kvar så länge du är i behov av den.

Senast ändrad: 2018-10-19

Uppdaterad av:

Kontakt

Alfa

Stjärnvägen 1 C

181 50 Lidingö

Telefon: 08-731 38 44

 

Öppettider

Måndag: Spelcirkel kl 13-15

Tisdag: Drop-in kl 11-15

Fredag: Drop-in kl 11-16

Stängt alla röda dagar.

 

Bitr. Enhetschef

Caroline Wedin

Tel: 070-523 71 16

caroline.wedin@lidingo.se

Besök oss: Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: