Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grundskola

På Lidingö finns elva kommunala och sex fristående grundskolor.

Elev och lärare som ser glada ut

Skillnaden mellan kommunala och fristående skolor är att en fristående har en annan huvudman än Lidingö stad och godkänns av Skolverket. I våra kommunala grundskolor går drygt 4 700 elever, medan de fristående skolorna har drygt 1 100 elever.

Specialskolan

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Stockholm, Örebro, Vänersborg, Umeå, Härnösand och Lund.

Mer information

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbplats: Skolalternativ. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan