Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Nattarbete i Brevik 15-16 april

Natten mellan den 15 och 16 april mellan klockan 19.00-06.00 kommer schaktarbeten att utföras vid Hövdingevägen i Brevik. Eftersom vägen är en bussväg kan SL tyvärr inte utföra arbetet under dagtid.

Arbetet kommer att påverka omgivningen och innebära en del buller och det kommer även att vara begränsad framkomlighet på platsen.

Ett körfält på Södra Kungsvägen stängs av 22-25 april

Ett körfält stängs av tillfälligt på Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Mosstorpsvägen mellan klockan 06.00-16.00 den 22-25 april.

Trafikomläggning på Tykövägen och Solrosvägen fram till den 30 april

Vi renoverar vatten- och avloppsledningar på Tykövägen och Solrosvägen. Vi har därför lagt om trafiken i området från den 11 mars till den 30 april. Orange vägvisningsskylt finns på plats i området.

Avstängd gång- och cykelbana mellan Lidingöbron och Baggeby station fram till den 25 april

I samband med ombyggnaden av Lidingöbanan och av säkerhetsskäl stängs gång- och cykelbanan mellan Lidingöbron och Baggeby station av. Vid avstängningsplatserna finns en karta med vägvisning. Från Lidingöbron leds gående och cyklister upp via Islinge Hamnväg vidare ut på Herserudsvägen fram till Baggeby.

Avstängd gång- och cykelväg vid Kottla station till den 1 maj

Gång- och cykelvägen längs Kottlavägen intill Kottla station är avstängd. Karta med omledning finns på plats och skyltar leder gående och cyklister på provisorisk väg runt stationsbyggnaden. Arbetet pågår till den 16 mars.

Parkeringsförbud till och med den 30 april

För att underlätta och möjliggöra vinterns snöröjning är det parkeringsförbud mellan den 1 december-30 april på följande vägar:

  • Norra sidan av Bodalsvägen mellan klockan 07:00-17:00. Se karta här.PDF (pdf, 1.9 MB)
  • Trädgårdsvägen, längs trottoarkanten vid backen. Parkeringsförbud hela dygnet. Se karta här.PDF (pdf, 820.9 kB)
  • Vasavägen. Det är förbjudet att parkera hela dygnet längs Vasavägen. Däremot finns de befintliga parkeringsfickorna kvar, men vi avsätter några av platserna för att du lättare ska komma till verksamheterna i området.

Avstängd gång- och cykelväg i Baggeby till 1 augusti

Gång- och cykelvägen längs Herserudsvägen intill Lidingöbanan är avstängd mellan Baggeby Gårds Väg och Baggeby station. Gång- och cykeltrafiken leds om via Baggeby Gårds Väg och vidare längs Kostervägen fram till Baggeby station. Vi har satt upp skyltar så att du kan följa orange vägvisning. Anledningen till avstängningen är att man bland annat ska bygga stödmurar runt banområdet. Arbetet pågår till augusti 2014.

Begränsad framkomlighet längs Södra Kungsvägen

SL har börjat med förberedelserna inför arbetet med den nya spårvagnsdepån vid Aga. Det är vatten- och avloppsledningar som dras om. Framkomligheten kan begränsas för gående, cyklister och bilister längs Södra Kungsvägen och angränsande vägar.

Mellan den 8 juli 2013 och den 1 juli 2014 kommer en del av Södra Kungsvägen (delen som går längs Aga) att flyttas ett stycke åt sidan. Vägen på den norra sidan kommer att breddas.

Senast ändrad: 2014-04-15
Uppdaterad av:
Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Mer information

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: