Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Här listas planerade trafikarbeten som kan påverka Lidingös trafik.

Planerat vägarbete

Farkostvägen påbörjas ett vägarbete den 31 augusti och är planerat att pågå till den 18 oktober. Under vägarbetstiden kommer Farkostvägen att vara enkelriktad och man kommer in på vägen från den norra delen.

Under Stockbyvägen grävs mellan den 14 september och den 16 oktober en tunnel så att grodor ska kunna passera under vägen.

Mellan den 12 och 31 oktober är ett körfält avstängt på Stockholmsvägen och busshållplats Sturevägen flyttas tillfälligt. Det är Fortum Värme som byter ut gatubrunnarna för fjärrvärme och i samband med detta stänger av ett körfält på Stockholmsvägen väster om Lidingö centrum. Trafikstörningar kan förekomma. Busshållplats Sturevägen i riktning mot Ropsten flyttas tillfälligt något närmare Lidingöbron under vägarbetstiden.

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar våren 2016.

Trafikstörningar i Käppala/Gåshaga från november

Käppala reningsverk ska expandera i samband med sprängningar och byggtransporter väntas trafikstörningar i Käppala och Gåshaga. Byggstarten är planerad till november 2015 och Käppalaverket beräknar ha byggt färdigt i mitten av 2017.

Norra länken planerat stängd för trafik

Trafikverket stänger tunnlarna i Norra länken för planerat underhållsarbete klockan 22.00-05.00 följande datum:

12 oktober kl. 22.00-13 oktober kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
13 oktober kl. 22.00-14 oktober kl. 22.00, avstängt i riktning mot Lidingö
19 oktober kl. 22.00-20 oktober kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö
20 oktober kl 22.00-21 oktober kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö

23 november kl. 22.00-24 november kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
24 november kl. 22.00-25 november kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö

14 december kl. 22.00-15 december kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
15 december kl 22.00-16 december kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö.

Välj annan väg än Norra länken dessa tider.

Senast ändrad: 2015-10-06

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: