Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Herserudsvägen

Vi bygger om och förbättrar infarten från Herserudsvägen och gång- och cykelvägen som leder ner mot Lidingöbroarna och de nybyggda parhusen. Gång- och cykelvägen är avstängd fram till slutet av november. Det finns skyltar på plats som visar alternativ väg.

Larsbergskajen

Vi renoverar, utökar och förbättrar Larsbergskajen. Vi har tagit bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen fungerar dock som vanligt. Det finns en tillfällig väg till pontonbryggan som kan användas under tiden kajen renoveras. Arbetet beräknas bli klart i maj 2015.

Baggeby

Avstängd gång- och cykelväg i Baggeby till oktober
Gång- och cykelvägen längs Herserudsvägen intill Lidingöbanan är avstängd mellan Baggeby Gårds Väg och Baggeby station. Gång- och cykeltrafiken leds om via Baggeby Gårds Väg och vidare längs Kostervägen fram till Baggeby station. Vi har satt upp skyltar så att du kan följa orange vägvisning för alternativ väg. Anledningen till avstängningen är att man bland annat ska bygga stödmurar runt banområdet. Arbetet pågår till november 2014.

Senast ändrad: 2014-10-31

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: