Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Här listas planerade trafikarbeten som kan påverka Lidingös trafik.

Planerat vägarbete

Mellan den 19 augusti och 4 september är Bussgatan vid Lidingö Stadshus avstängd för vägarbete och busshållplatserna i centrum ligger på andra ställen än vanligt.

Vi utför asfalteringsarbeten på Tyktorpsvägen den 3-31 augusti.

Södra Kungsvägen stängs av helt för asfaltering mellan kl. 20.00 den 25 augusti och 06.00 den 26 augusti. Gäller sträckan mellan cirkulationsplatsen vid Lejonvägen och korsningen vid Mosstorpsvägen. Arbetet skjuts upp vid hällregn. Den 18-19 augusti förbereder vi vägen för asfaltering - trafikstörningar kan förekomma då endast ett körfält är öppet i taget.

Flera busshållplatser renoveras under sommaren. Det gäller hållplatserna Sagavägen, Hersbyholm och Mosstorpsvägen. I samband med renoveringen ska hållplatserna även tillgänglighetsanpassas. Under renoveringen ersätts de med tillfälliga hållplatser. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september.

Grönstavägen

Grönstavägen och utfarten mot Norra Kungsvägen stängs av för trafik som en del i vårt projekt att bygga om Grönstakorset till cirkulationsplats. Under tiden kommer gående och cyklister att ledas om via ett provisoriskt övergångsställe öster om Grönstakorset. Biltrafiken till Grönstavägen går via Källängsvägen och biltrafiken från Grönstavägen leds om via Furunäsvägen och skyltar med orange vägvisning finns på plats. Det kommer alltid att vara möjligt att ta sig fram längs Norra Kungsvägen och Kyrkvägen, fast med begränsad framkomlighet och sänkt hastighet. Arbetena beräknas vara klara i september 2015.

Norra Kungsvägen

Vi gör ett tätskiktsbyte ovanpå tunnlarna, som ligger på var sin sida om Grönstakorset på Norra Kungsvägen. Ett körfält stängs av vid arbetsplatsen, vilket innebär att framkomligheten är nedsatt. Det är västgående trafik i första etappen som har företräde hela dygnet.

Här finns två bilder över arbetsområdet.
Bild 1PDF (pdf, 959.3 kB)
Bild 2PDF (pdf, 781.6 kB)
Arbetet med tunnlarna pågår från april till september 2015.

Grönstakorset blir cirkulationsplats

Korsningen Grönstavägen/ Kyrkvägen/ Norra Kungsvägen byggs om och blir till en cirkulationsplats i stället.

Arbetena kommer att medföra trafikomläggningar, där trafiken tillfälligt flyttas över till provisoriska körytor. Trafikomläggningarna sker vid ett flertal tillfällen. All trafik, även gångtrafik kommer att kunna ta sig förbi arbetsplatsen på ett tryggt sätt. Arbetet med cirkulationsplatsen pågår mellan april och september 2015.

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar våren 2016.

Trafikstörningar i Käppala/Gåshaga från oktober

Käppala reningsverk ska expandera i samband med sprängningar och byggtransporter väntas trafikstörningar i Käppala och Gåshaga. Byggstarten är planerad till oktober 2015 och Käppalaverket beräknar ha byggt färdigt i mitten av 2017.

Norra länken planerat stängd för trafik

Trafikverket stänger tunnlarna i Norra länken för planerat underhållsarbete klockan 22.00-05.00 följande datum:

24 augusti kl. 22.00-25 augusti kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
25 augusti kl. 22.00-26 augusti kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö

16 september kl. 22.00-17 september kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
17 september kl. 22.00-18 september kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö

12 oktober kl. 22.00-13 oktober kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
13 oktober kl. 22.00-14 oktober kl. 22.00, avstängt i riktning mot Lidingö
19 oktober kl. 22.00-20 oktober kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö
20 oktober kl 22.00-21 oktober kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö

23 november kl. 22.00-24 november kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
24 november kl. 22.00-25 november kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö

14 december kl. 22.00-15 december kl. 05.00, avstängt i riktning mot Lidingö
15 december kl 22.00-16 december kl. 05.00, avstängt i riktning från Lidingö.

Välj annan väg än Norra länken dessa tider.


Senast ändrad: 2015-08-19

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: