Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Norra Kungsvägen

Vi gör ett tätskiktsbyte ovanpå tunnlarna, som ligger på var sin sida om Grönstakorset på Norra Kungsvägen. Ett körfält stängs av vid arbetsplatsen, vilket innebär att framkomligheten är nedsatt. Det finns flaggvakter på plats för att reglera trafiken. Trafikanter som lämnar ön har företräde under morgonrusningen.

Här finns två bilder över arbetsområdet.
Bild 1PDF (pdf, 959.3 kB)
Bild 2PDF (pdf, 781.6 kB)
Arbetet med tunnlarna pågår från april till september 2015.

Grönstakorset blir cirkulationsplats

Korsningen Grönstavägen/ Kyrkvägen/ Norra Kungsvägen kommer att byggas om och bli till en cirkulationsplats i stället.

Arbetena kommer att medföra trafikomläggningar, där trafiken tillfälligt flyttas över till provisoriska körytor. Trafikomläggningar kommer att ske vid ett flertal tillfällen. All trafik, även gångtrafik kommer att kunna ta sig förbi arbetsplatsen på ett tryggt sätt. Arbetet med cirkulationsplatsen pågår mellan april och september 2015.

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar våren 2016.

Larsbergskajen klar i juni

Vi renoverar, utökar och förbättrar Larsbergskajen. Vi har tagit bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen fungerar dock som vanligt. Det finns en tillfällig väg till pontonbryggan som kan användas under tiden kajen renoveras. Arbetet beräknas bli klart i juni 2015.

Gång- och cykelbana från Baggeby gårds väg ned mot Torsvik

Gång- och cykelbanan mellan Torsvik och Baggeby är öppen igen, men några mindre arbeten såsom räcken, målning och stödremsor återstår. Sträckan mellan Baggeby och Bodal har öppnats och även där återstår målning och mindre arbeten. Även sträckan mellan Bodal och Larsberg är öppen, men behövs kompletteras med mindre arbeten. Sträckan mellan Larsberg och AGA depån är ännu stängd.

När vi är helt klara med sträckan till våren 2015 har vi förbättrat framkomligheten för gång- och cykeltrafiken genom att ha anlagt en 3,6 meter bred gång- och cykelväg från AGA station ned till Lidingöbron i Torsvik.

Senast ändrad: 2015-04-23

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: