Skriv ut
Dela

Trafikstörningar

Här listas planerade arbeten som kan påverka Lidingös trafik.

Planerade vägarbeten

Mosstorpsvägen pågår arbeten med vatten- och avloppsrör, vilket också innebär schaktning. Detta kommer att följas av ett mer omfattande vägarbete, där vi bygger en gång- och cykelbana på Mosstorpsvägen samt smalnar av gatan och bygger nya busshållplatser för att få en säkrare trafikmiljö. Vi kommer även att byta ut gatubelysningen. Trafikstörningar kan förekomma. Arbetena beräknas vara klara under senhösten 2016.

Södra Kungsvägen, korsningen Mjölksurrevägen, bygger vi en ny cirkulationsplats och en ny gång- och cykeltunnel. Byggstart i början av september och beräknat färdigställt vid årsskiftet 2017/2018.

Norra Kungsvägen får en ny snabbcykelväg. Byggstart i början av september och den beräknas stå färdig i december.

Källängsvägen breddar vi gångbanan och gör den till en bredare gång- och cykelväg. Byggstart i början av september och den beräknas stå färdig i december.

Kottlavägen vid Skärsätra skola bygger vi en timglashållplats för busstrafik för att dämpa hastigheten, tillgänglighetsanpassa hållplatsen och förbättra hantering av dagvatten på platsen. Byggstart i september och arbetet beräknas vara färdigt i december.

Den nedre delen av Sjöstigen stängs av för fordonstrafik när vi bygger om Höguddens brygga. Det går fortfarande bra att gå till fots. Byggstart i början av september och arbetet beräknas vara klart i december.

Lerduvestigen utför vi arbeten på vatten- och avloppsledningarna. Arbetet sätter igång i början av september och beräknas vara klart i november.

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar hösten 2016.

Trafikstörningar i Käppala/Gåshaga från januari

Käppala reningsverk ska expandera i samband med sprängningar och byggtransporter väntas trafikstörningar i Käppala och Gåshaga. Byggstarten sker den 25 januari 2016 och Käppalaverket beräknar ha byggt färdigt i slutet av 2017.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketter

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
5 av 14 gillar detta
Till toppen av sidan