Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Södra Kungsvägen

Enbart ett körfält är öppet på Södra Kungsvägen, på delsträckan från busshållplatsen AGA till cirka 230 meter sydost om AGA station, mellan klockan 09.00-15.00. Körfältet regleras med flaggvakter. Övrig tid är båda körfälten öppna. Arbetet som utförs på platsen är en montering av ett räcke. Detta beräknas vara klart den 24 november 2014.

Herserudsvägen

Vi bygger om korsningen närmast busshållplatsen och förbättrar infarten från Herserudsvägen samt gång- och cykelvägen som leder ner mot Lidingöbroarna och de nybyggda parhusen. Gång- och cykelvägen är avstängd fram till slutet av november. Det finns skyltar på plats som visar alternativ väg.

Larsbergskajen

Vi renoverar, utökar och förbättrar Larsbergskajen. Vi har tagit bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen fungerar dock som vanligt. Det finns en tillfällig väg till pontonbryggan som kan användas under tiden kajen renoveras. Arbetet beräknas bli klart i maj 2015.

Från bron till Larsbergs station gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen längs Herserudsvägen söder om Lidingöbanan är avstängd från brofästet i Torsvik fram till Larsbergs station. Gång- och cykeltrafiken leds om via Baggeby Gårds Väg och vidare längs Kostervägen fram till Baggeby station. Vi har satt upp skyltar så att du kan följa orange vägvisning för alternativ väg. Anledningen till avstängningen är att vi förbättrar framkomligheten och komforten för våra cyklister. Arbetet pågår till december 2014.

Mosstorpsvägen

Parkeringsförbud gäller på Mosstorpsvägen under tiden 1 december till 30 april för att säkerställa att gatan snöröjs och att gatan är fri vid andra gatuarbeten som utförs under perioden.

​Islinge Hamnväg

På Islinge Hamnväg, på sträckan 140 meter väster om Herserudsvägen till Herserudsvägen, råder parkeringsförbudpåudda adressnummerfredagar mellan klockan 08.00-16.00 från den 1 december-30 april. Vi har då städdag och samtidigt kan vi säkerställa att gatan kan snöröjas vid eventuella snöfall.

Bergsätravägen

​Parkeringsförbud gäller på Bergsätravägen fredagar mellan klockan 08.00-16.00 under perioden 1 december-30 april. Detta för att säkerställa att gatan kan snöröjas och att gatan är fri vid andra gatuarbeten som utförs under perioden.

Senast ändrad: 2014-11-20

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: