Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Planerade asfalteringar

Björkuddsvägen 2015-05-11
Slånbärsvägen 2015-05-12
Killingevägen/Åkerbärsvägen 2015-05-13
Bultvägen 2015-05-18
Gåshagavägen 2015-05-19
Gåshagavägen 2015-05-20
Käppala båtklubb 2015-05-21
Klippuddsvägen/Norrviksvägen 2015-05-22

Grönstavägen

Grönstavägen och utfarten mot Norra Kungsvägen stängs av för trafik som en del i vårt projekt att bygga om Grönstakorset till cirkulationsplats. Under tiden kommer gående och cyklister att ledas om via ett provisoriskt övergångsställe öster om Grönstakorset. Biltrafiken till Grönstavägen går via Källängsvägen och biltrafiken från Grönstavägen leds om via Furunäsvägen och skyltar med orange vägvisning finns på plats. Det kommer alltid att vara möjligt att ta sig fram längs Norra Kungsvägen och Kyrkvägen, fast med begränsad framkomlighet och sänkt hastighet. Arbetena beräknas vara klara i september 2015.

Norra Kungsvägen

Vi gör ett tätskiktsbyte ovanpå tunnlarna, som ligger på var sin sida om Grönstakorset på Norra Kungsvägen. Ett körfält stängs av vid arbetsplatsen, vilket innebär att framkomligheten är nedsatt. Det är västgående trafik i första etappen som har företräde hela dygnet.

Här finns två bilder över arbetsområdet.
Bild 1PDF (pdf, 959.3 kB)
Bild 2PDF (pdf, 781.6 kB)
Arbetet med tunnlarna pågår från april till september 2015.

Grönstakorset blir cirkulationsplats

Korsningen Grönstavägen/ Kyrkvägen/ Norra Kungsvägen byggs om och blir till en cirkulationsplats i stället.

Arbetena kommer att medföra trafikomläggningar, där trafiken tillfälligt flyttas över till provisoriska körytor. Trafikomläggningarna sker vid ett flertal tillfällen. All trafik, även gångtrafik kommer att kunna ta sig förbi arbetsplatsen på ett tryggt sätt. Arbetet med cirkulationsplatsen pågår mellan april och september 2015.

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar våren 2016.

Larsbergskajen klar i juni

Vi renoverar, utökar och förbättrar Larsbergskajen. Vi har tagit bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen fungerar dock som vanligt. Det finns en tillfällig väg till pontonbryggan som kan användas under tiden kajen renoveras. Arbetet beräknas bli klart i juni 2015.

Senast ändrad: 2015-05-08

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: