Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Busshållplats på Larsbergsvägen görs mer tillgänglig

Under tiden som vi gör om busshållplatsen vid vändzonen på Larsbergsvägen, för att göra den mer tillgänglig för barnvagnar, äldre och rörelsehindrade, är det tillfälligt hinder i framkomligheten för gående och cyklister. Vid arbetsplatsen finns det hänvisningsskyltar som leder om gående och cyklister. Bil- och busstrafiken påverkas inte. Busshållplatsen beräknas vara klar den 12 september.

Mellan Käppala station och Talludden

Vår entreprenör Veidekke utför en ny spilledning utefter Södra Kungsvägen mellan Käppala station och Talludden. Detta innebär en begränsad framkomlighet för trafik måndag till fredag mellan klockan 07.00-19.00.

Sprängsarbeten kommer att pågå till och med vecka 35. Arbetet beräknas vara klart till vecka 38.

Upprustning av gång- och cykelbana utmed Kyttingevägen

Vi breddar gång- och cykelbanan utmed Kyttingevägen, vi sätter nya kantstenar och asfalterar. Projektet är uppdelat på två etapper:

  • Den första etappen, som pågår nu, är mellan Rödstuguvägen-Kyttingevägen och Friluftsvägen. Sträckan är cirka 150 meter lång. Arbetena beräknas pågå till och med vecka 36.
  • Den andra etappen är strax norr om korsningen Norra Kungsvägen-Kyttingevägen och cirka 200 meter norrut. Arbetena på den sträckan kommer att pågå mellan vecka 36-40.

Bil- och busstrafiken vid arbetsplatsen regleras med hjälp av signaler. Vi ber om överseende för att framkomligheten är begränsad under denna tid.

Nytt övergångsställe byggs

Vi bygger ett nytt övergångsställe och en trappa upp till Sticklinge skola. Övergångsstället kommer att få en hastighetsdämpande åtgärd så att eleverna tryggt och säkert kan gå till skolan. Arbetet beräknas vara färdigt i vecka 38. 

Tillfällig avspärrning av Constantiavägen

Fram till den 29 augusti är Constantiavägen avspärrad i samband med ett husbygge. En mobilkran blockerar vägen och orange vägvisning på plats visar en alternativ väg.

Avstängd gång- och cykelväg i Baggeby till september

Gång- och cykelvägen längs Herserudsvägen intill Lidingöbanan är avstängd mellan Baggeby Gårds Väg och Baggeby station. Gång- och cykeltrafiken leds om via Baggeby Gårds Väg och vidare längs Kostervägen fram till Baggeby station. Vi har satt upp skyltar så att du kan följa orange vägvisning. Anledningen till avstängningen är att man bland annat ska bygga stödmurar runt banområdet. Arbetet pågår till september 2014.


Senast ändrad: 2014-08-28

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: