Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Larsbergskajen

Vi renoverar, utökar och förbättrar Larsbergskajen. Vi har tagit bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen fungerar dock som vanligt. Det finns en tillfällig väg till pontonbryggan som kan användas under tiden kajen renoveras. Arbetet beräknas bli klart i maj 2015.

Från Lidingöbron till Larsbergs station gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen längs Herserudsvägen söder om Lidingöbanan är avstängd från brofästet i Torsvik fram till Larsbergs station. Gång- och cykeltrafiken leds om via Baggeby Gårds Väg och vidare längs Kostervägen fram till Baggeby station. Vi har satt upp skyltar så att du kan följa orange vägvisning för alternativ väg. Anledningen till avstängningen är att vi förbättrar framkomligheten och komforten för våra cyklister.

  • Arbetet på sträckan Bodal-Baggeby är klart vecka 46. Mindre arbeten såsom linjemålning och toppbeläggning kommer göras till våren 2015.
  • Arbetet på sträckan Larsberg-Bodal beräknas vara klart vecka 50. Mindre arbeten såsom linjemålning och toppbeläggning kommer göras till våren 2015.
  • Arbetet på sträckan Baggeby-Torsvik pågår till slutet på januari 2015. Kvarstående arbeten så som linjemålning och toppbeläggning kommer att göras till våren 2015.

Senast ändrad: 2014-12-01

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: