Startsida, Lidingö stad

Trafikstörningar

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar våren 2016.

Larsbergskajen

Vi renoverar, utökar och förbättrar Larsbergskajen. Vi har tagit bort parkeringsplatserna tillvidare och önskar du ta bilen till kajen, får du hitta en annan parkeringsplats i området. Persontrafiken med Sjövägen fungerar dock som vanligt. Det finns en tillfällig väg till pontonbryggan som kan användas under tiden kajen renoveras. Arbetet beräknas bli klart i maj 2015.

Gång- och cykelbana från Baggeby gårds väg ned mot Torsvik

Gång- och cykelbanan från Baggeby gårds väg ned mot Torsvik är omlagd och ligger tillfälligt bakom Baggeby gårds vägs servicehus. Vi har några markarbeten kvar att utföra från Lidingöbron ned mot Torsvik och den delen planeras att vara klar till våren 2015.

Vi öppnade gång och cykelbanan från Larsberg till Baggeby strax före jul 2014. I februari 2015 öppnades även sträckan från Baggeby hållplats till Baggeby gårds väg.

När vi är helt klara med sträckan till våren 2015 har vi förbättrat framkomligheten för gång- och cykeltrafiken genom att ha anlagt en 3,6 meter bred gång- och cykelväg från AGA station ned till Lidingöbron i Torsvik.

Senast ändrad: 2015-03-25

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är en gemensam satsning för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Läs mer under:
Trafiksatsning Stockholmlänk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: