Skriv ut
Dela

Trafikstörningar

Här listas planerade arbeten som kan påverka Lidingös trafik.

Planerade vägarbeten

Södra Kungsvägen, korsningen Mjölksurrevägen, bygger vi en ny cirkulationsplats och en ny gång- och cykeltunnel. Byggstart i början av september och beräknat färdigställt vid årsskiftet 2017/2018.

Källängsvägen breddar vi gångbanan och gör den till en bredare gång- och cykelväg. Byggstart i början av september och den beräknas stå färdig i december.

Kottlavägen vid Skärsätra skola bygger vi en timglashållplats för busstrafik för att dämpa hastigheten, tillgänglighetsanpassa hållplatsen och förbättra hantering av dagvatten på platsen. Byggstart i september och arbetet beräknas vara färdigt i december.

Den nedre delen av Sjöstigen stängs av för fordonstrafik när vi bygger om Höguddens brygga. Det går fortfarande bra att gå till fots. Byggstart i början av september och arbetet beräknas vara klart i december.

Lerduvestigen utför vi arbeten på vatten- och avloppsledningarna. Arbetet sätter igång i början av september och beräknas vara klart i november.

Norra Kungsvägen, mellan Grönsta cirkulationsplats och Ägirvägen, stängs det västgående körfältet för biltrafik på grund av återställningsarbete. Det gäller 10 november och 14 november, klockan 21–06. Välj annan väg västerut under den här tiden.

Gångväg i Dalénum avstängd

Gångvägen längs stranden utefter Lilla Värtan i Dalénum är avstängd för att vi gör nya torgytor och bryggor längs vattnet. Gående leds genom Dalénumområdet i stället. Vi har anlagt en tillfällig gångväg genom området. Här kan du se en illustration över den tillfälliga gångvägenPDF (pdf, 690 kB). Arbetet med upprustningen av strandpromenaden beräknas vara klar hösten 2016.

Trafikstörningar i Käppala/Gåshaga från januari

Käppala reningsverk ska expandera i samband med sprängningar och byggtransporter väntas trafikstörningar i Käppala och Gåshaga. Byggstarten sker den 25 januari 2016 och Käppalaverket beräknar ha byggt färdigt i slutet av 2017.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketter

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
6 av 20 gillar detta
Till toppen av sidan