Skriv ut
Dela

Resvaneundersökning

På fem skolor i staden genomförs regelbundet enkla resvaneundersökningar. Målet är att följa vilka färdmedel som används på skolvägen och kunna utvärdera arbetet med Säkra skolvägar.

Hur tar du dig till skolan på morgonen?

Undersökningarna genomförs, i den mån det är möjligt, samtidigt i samtliga deltagande skolor genom handuppräckning i klasserna och avser barnens färdmedelsval till skolan på morgonen. För att få representativa resultat görs mätningarna så att årstid eller semestrar påverkar resultaten så lite som möjligt. Oftast innebär det att mätningen görs på våren eller hösten.

Mätning i april 2013

I diagram 1PDF (pdf) visas resultaten för de fem skolor som hittills har genomfört mätningar en eller flera gånger. Mätningen gjordes med undantag för Rudboda skola i april 2013. För Rudboda som inte gjorde någon mätning denna vår visas resultat för juni förra året så att årstiden är jämförbar med de övriga skolorna. Resultatet för Rudboda måste dock tolkas med försiktighet då skolan sedan dess har flyttat till tillfälliga lokaler. För Käppala skola saknas förskoleklassen i den visade mätningen vilket kan göra att resultatet visar en något för låg bilandel.

Mätning i september 2013

Under sista septemberveckan 2013 har fem av de sju skolor som har arbetat eller för närvarande arbetar med Säkra skolvägar genomfört ytterligare en kartläggning av elevernas resvanor, se diagram 2.PDF (pdf) Sticklinge skola och Källängens skola, befinner sig i startfasen. Skärsätra skola har kommit ungefär halvvägs och Ljungbackens skola och Rudboda skola har sedan våren 2013 respektive sommaren 2012 en skolreseplan.

Mätning i september 2014


Klockargårdens skola
Eleverna väljer till största del ett hållbart resande till skolan, de går, cyklar eller åker kollektivt. Andelen barn som blir skjutsade i de lägre åldrarna är något fler än de i årskurs 2 och 3, vilket är ett normalt mönster. Antalet bilar vid Klockargården är något lägre än för Bo. Mer information hittar du i diagrammet härPDF (pdf, 39.7 kB).

Bo skola
Eleverna väljer till största del ett hållbart resande till skolan, de går, cyklar eller åker kollektivt. Andelen som blir skjutsade i de lägre åldrarna är något fler än de i årskurs 2 och 3, vilket är ett normalt mönster. Mer information hittar du i diagrammet härPDF (pdf, 40.2 kB).

Skärsätra skola
Bilandelen ligger kvar på ungefär densamma som mätningen under hösten 2013. Cykelandelen ökar något och tar andelar från gångtrafikanterna. Mer information hittar du i diagrammet härPDF (pdf, 44.7 kB).

Kontakt
Till toppen av sidan